De provincies Overijssel en Drenthe gaan op zoek naar een vervoerbedrijf, dat vanaf eind 2028 gaat rijden op de treinconcessie Vechtdallijnen. De concessie Vechtdallijnen bestaat uit de treindiensten Zwolle-Emmen en Almelo-Hardenberg. De provincies hebben besloten dat vanaf 10 juli de inschrijfperiode begint.

De concessie geldt voor een periode van 15 jaar, die ingaat in december 2028. Op dat moment loopt de concessie af voor de huidige vervoerder Arriva. Voor de nieuwe concessieperiode kunnen naast Arriva ook andere vervoerders weer inschrijven. Begin volgend jaar maken Overijssel en Drenthe de keuze wie de nieuwe vervoerder wordt.

Hoge waardering van reizigers

De provincies willen dat de nieuwe vervoerder op de Vechtdallijnen uitgaat van het huidige vervoersaanbod. Verder dagen de provincies de vervoerders uit om met voorstellen tot uitbreiding komen. Bij het opstellen van het Programma van Eisen is gebruik gemaakt van de wensen die gemeenten, consumenten- en reizigersorganisaties, en Provinciale Staten van beide provincies hebben aangeleverd.

Verantwoordelijk gedeputeerde van Overijssel Martijn Dadema: “De huidige lijnen worden door de reizigers hoog gewaardeerd. Dat niveau willen we minimaal behouden.” Geïnteresseerde vervoerders hebben tot 20 januari 2025 de tijd om hun aanbod in te dienen. In april 2025 wordt bekend aan welke vervoerder de concessie gegund wordt. Afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding geven beide provincies gezamenlijk ongeveer € 15 miljoen per jaar subsidie om de treinen op deze lijnen te laten rijden.

Alle Overijsselse spoorlijnen uiteindelijk elektrisch

In de nieuwe concessie wil Overijssel voor het eerst elektrische treinen laten rijden op het traject tussen Almelo en Mariënberg, dat deel uitmaakt van de Vechtdallijnen. Nu wordt daar nog met dieseltreinen gereden. Het Rijk heeft toegezegd om € 98 miljoen bij te dragen aan de elektrificatie van de diesel-spoorlijnen in Overijssel. Met deze toezegging op zak verwacht de provincie dat de werkzaamheden voor Almelo-Mariënberg afgerond zijn in december 2028. Provinciale Staten van Overijssel hebben eind vorig jaar al ingestemd met het verlenen van de opdracht aan ProRail voor een planuitwerking voor de elektrificatie. Voor de dieselspoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal duurt de elektrificatie naar verwachting langer. Om die reden geldt deze nieuwe aanbestedingsprocedure alleen voor de Vechtdallijnen.

Bron: Provincie Overijssel 

Door Redactie