De brandweerkazerne van Heino is tijdelijk gevestigd aan de Zwolseweg 2 in Heino. Het pand, voormalige garage Lindeboom, is per 1 februari in gebruik door de brandweer.

In de brandweerkazerne aan de Marktstraat in Heino is asbest aangetroffen. Het betreft een situatie waarbij asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Dit kwam tijdens een onderzoek naar (ver)bouwplannen aan het licht. Het pand is daarop gesloten. Het besmette gebied wordt gesaneerd en schoongemaakt. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de brandweerkazerne aan de Marktstraat weer opengaat. Het gaat in ieder geval om een aantal weken.

Goede brandweerzorg

Het is belangrijk dat Heino en omgeving kan blijven beschikken over goede brandweerzorg. Er is daarom direct naar een vervangende ruimte gezocht. Voormalige garage Lindeboom is op dit moment beschikbaar en geschikt. De brandweervrijwilligers zijn donderdagavond bijgepraat door veiligheidsregio IJsselland en gemeente Raalte. Omwonenden van de tijdelijke locatie aan de Zwolseweg zijn per brief geïnformeerd.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie