De stations van Raalte en Heino krijgen een flinke opknapbeurt. Er komen zijperrons, extra parkeerplekken voor auto’s en fietsen en groene stationspleinen. In Raalte komt er zelfs een fietstunnel. Ook wordt de directe omgeving van de stations verkeersveiliger gemaakt.

De herinrichting is onderdeel van de verbetering van de spoorlijn Zwolle – Enschede. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Overijssel, ProRail en gemeente Raalte werken al een aantal jaar aan een plan voor beide stations. Dat plan ligt er nu. Wethouder Ben Nijboer: “De stations worden straks veiliger en aantrekkelijker. Dit zorgt ervoor dat de treinen vaker op tijd rijden en de reistijd afneemt. We pakken de stationsomgeving ook meteen mee. Zo zijn we straks in één keer klaar.”

Samen met de buurt

De plannen zijn samen met de buurt en andere belangstellenden gemaakt. Tijdens meerdere bijeenkomsten en in een klankbordgroep is er volop meegedacht. De plannen zijn ook afgestemd met onder andere de Gehandicapten Adviesraad.

Kostenplaatje

De totale investering voor de herinrichting van beide stations bedraagt zo’n €27 miljoen. Het ministerie, provincie en ProRail betalen het grootste deel. Als het aan het college van B&W ligt draagt de gemeente €3,2 miljoen bij. De gemeenteraad neemt hier een besluit over bij de behandeling van de begroting.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Denk hierbij aan de voorbereiding van aanbestedingen en de bestemmingsplanprocedure. De uitvoerende werkzaamheden starten medio 2025 en duren ongeveer één jaar.

Ben je benieuwd naar de plannen? Kijk dan op www.prorail.nl/projecten/zwolle-enschede.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie