Vrijdagavond 15 december 2023 verzorgt het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor Het Adventsconcert in de H. Maria Onbevlekt Ontvangen Kerk in Heeten

Het koor is, zoals de combinatie ‘Byzantijns’ en ‘Kozakken’ al aangeeft, van vele markten thuis. De reputatie van het koor staat borg voor een vocale prestatie op een goed niveau, zodat de toehoorders op een heerlijke muziekmiddag in een gepaste sfeer kunnen rekenen.

Dirigent/arrangeur Paul Kempers heeft door zijn bezielende leiding en zijn professionele instelling het koor tot een homogene groep gekneed.

Het repertoire van het EBKK is, zoals gezegd, erg gevarieerd: Byzantijnse liederen en volksliederen.
Byzantijnse muziek is de sacrale zang van de christelijke kerken, die de orthodoxe traditie volgen. Oude Joodse en Griekse elementen zijn hierin terug te vinden. De kerngedachte bij deze oeroude geloofsmuziek is, dat het om de heilige zang van engelen gaat. De schoonheid van deze muziek spreekt velen aan ook zonder dat men de taal begrijpt.

Volksliederen, grotendeels Kozakkenliederen vormen het andere deel van het repertoire. Soms vederlicht in melancholieke liefdesliederen, dan weer breed en gespierd in vrijheidsliederen uit het strijdbare verleden van de Kozakken.

De kerk is open vanaf 19.30 uur en de entree bedraagt €12,50 (inclusief een consumptie).
Een toegangsbewijs in de kerk €15,- Via de onze website ebkk.nl kunt u de kaarten boeken.

Door Redactie

Geef een reactie