De gemeente Raalte wil de hoogte van erfwindmolens in het buitengebied verhogen van 25 meter naar een maximale tiphoogte van 40 meter. Deze stap, die voortkomt uit een groeiende vraag naar duurzame energie, biedt (agrarische) ondernemers en bewoners in het buitengebied een extra mogelijkheid om windenergie op te wekken voor eigen gebruik op hun erf.  

Wethouder Ben Nijboer: “Het plaatsen van molens op of bij een erf sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Door de hoogtegrens te verhogen, stimuleren we duurzaamheid en bieden we ondernemers en bewoners de kans om beter in hun eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Daarnaast voorkomen we onnodige belasting van het energienet. We slaan hiermee meerdere vliegen in één klap.”

De volgende fase

De gemeenteraad heeft op 9 maart 2023 ingestemd met de mogelijkheid om hogere erfwindmolens te plaatsen onder bepaalde voorwaarden. Na dit besluit is er gewerkt aan het aanpassen van de regels in het bestemmingsplan voor het Buitengebied van Raalte. Dit zijn de voorwaarden om een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een erfwindmolen met een maximale tiphoogte van 40 meter, waarbij vooral rekening wordt gehouden met een goede inpassing in het landschap en met de omwonenden. De exacte juridisch geldende regels en de onderbouwing zijn na te lezen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, parapluplan erfwindmolens’.

Ter inzage

Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 9 november tot en met 20 december 2023 ter inzage. De stukken zijn te bekijken via: www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast zijn de stukken op papier in te zien in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte. Meer informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden in de publicatie in het Weekblad voor Salland, Staatscourant of via bekendmakingen op www.raalte.nl.

Verwacht wordt dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2024 een definitief besluit neemt over de aanpassingen voor het plaatsen van erfwindmolens.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie