Hoe veilig is Raalte? De politie en gemeente Raalte blikken samen terug op 2023. Het aantal misdrijven is vorig jaar gedaald met 4%. Het aantal meldingen over verwarde personen blijft hoog, woninginbraken en winkeldiefstal nam toe en cybercrime juist af. 

Overlast personen met verward gedrag blijft hoog

Het aantal meldingen over (een beperkt aantal) mensen met verward gedrag stijgt sinds 2021. Dit legt een flink beslag op de schaarse capaciteit van de politie. Het blijft een uitdaging om 24/7 de juiste zorg te bieden en de politie zo te ontlasten.

Toename woninginbraken en winkeldiefstal

In tegenstelling tot de landelijke cijfers, steeg het aantal woninginbraken in Raalte. Inbraken vinden vooral in de wintermaanden plaats. Het aantal aangiftes van winkeldiefstallen nam ook toe, zowel landelijk als in Raalte. De politie wil samen met het OM en de brancheverenigingen maatregelen treffen om dit terug te dringen.

Cybercrime 

Mensen zijn beter voorgelicht en alerter, daardoor zien we een lichte daling in de cijfers. Tegelijkertijd vermoeden we dat veel niet gemeld wordt, ontstaan er steeds weer nieuwe vormen van online oplichting en regelen we meer zaken online. Daarom blijft het belangrijk om hierop in te zetten.  Om de drempel te verlagen, kunnen slachtoffers van steeds meer vormen van cybercrime digitaal aangifte doen op politie.nl.

Zie je een verdachte situatie? Meld het (anoniem)!

Burgemeester Arco Hofland: “De cijfers laten wederom zien dat Raalte een veilige gemeente is. Daar werken we hard aan, maar we zien en weten niet alles. Daarom is het ontzettend belangrijk dat inwoners en ondernemers verdachte situaties melden. Zie je iets verdachts? Doe dan altijd een melding.”

Bel 112 bij spoed.

Geen spoed, wel politie nodig? Bel 0900-8844 of maak een melding op www.politie.nl.

Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.

Overzicht cijfers

Ben je benieuwd naar de cijfers? Kijk op data.politie.nl. Ga naar het dashboard en vul ‘gemeente Raalte’ in.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie