De gemeente Raalte stelt €100.000 beschikbaar voor de doorontwikkeling van twee wijkcentra in Raalte-Centrum. Er is een groot belang bij het behouden en blijven ontwikkelen van deze wijkcentra. Deze wijkcentra, Centraal-Hart en De Buut, spelen een belangrijke rol in ontmoeten en het organiseren van activiteiten voor en door inwoners. De afgelopen jaren zijn de kosten van coördinatie, uitvoering en inzet van professionals betaald door Carinova en ZGR.

“Het is belangrijk dat iedereen de wijkcentra weet te vinden. Naast dat het gezellig is, kunnen de professionals en vrijwilligers inwoners hier echt verder helpen. Dit draagt bij aan een goede sociale basis van onze gemeente. Met de beschikbare middelen houden we de wijkcentra draaiende en kunnen we samen verder naar de toekomst kijken. Ook kunnen we met dit bedrag nóg betere hulp bieden en leuke activiteiten blijven organiseren”, aldus wethouder Gerria Toeter.

Bijdrage voor een sterke sociale basis

De wijkcentra Centraal-Hart en De Buut, zijn belangrijke verbindingslocaties om eenzaamheid, kwetsbaarheid en andere problemen te signaleren. Door de laagdrempeligheid, geen (hoge) eigen bijdrage voor activiteiten en lage huurprijzen, weten steeds meer (kwetsbare) inwoners de wijkcentra goed te vinden. Dit succes betekent ook dat er steeds meer professionele inzet wordt gevraagd en er een grotere behoefte aan diverse activiteiten komt. Dit kost geld. De wijkcentra betalen deze kosten tot op heden vanuit eigen middelen. Nu wordt er eenmalig €100.000 vrijgemaakt door gemeente Raalte om deze kosten de aankomende twee jaar te dekken, activiteiten te ontwikkelen en koers te bepalen voor de toekomst.

Het vervolg

Het bedrag wordt verstrekt aan Carinova en ZGR. De aankomende twee jaar gaan zij, samen met een aantal partners, aan de slag om de wijkcentra te optimaliseren en zichtbaarder te maken. Op deze manier hopen zij nog meer inwoners te bereiken en waar nodig te helpen. De gemeente Raalte blijft gedurende deze periode nauw in gesprek met de wijkcentra en bepalen gezamenlijk wat het vervolg wordt.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie