De herinrichting van de Almelosestraat is klaar. Dat betekent dat de belangrijke toegangsweg voor het centrum van Raalte gereed is voor de toekomst. Door schade aan de riolering, veel hardrijdend verkeer, een verouderde inrichting, achterstallig onderhoud en de toekomstige klimaatopgaven werd de Almelosestraat gronding aangepakt. Wethouder Jacques van Loevezijn: “We hebben alle opgaven in één keer aangepakt en verdeeld in drie hoofdthema’s, namelijk verkeer, afval- en hemelwater en groen. Er ligt nieuwe riolering, de straat is opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren en de nieuwe beplanting staat inmiddels volop in bloei en zorgt voor meer biodiversiteit.”

Samen met de bewoners
Met de bewoners van de Almelosestraat is gedurende het project veel contact geweest. Wethouder Jacques van Loevezijn: “Ik heb veel waardering voor het feit dat de bewoners zo betrokken zijn bij hun straat en een actieve bijdrage hebben geleverd om mee te praten en te denken. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest, waar mensen vanuit de gemeente aanwezig waren om te vertellen over het project en waar bewoners vragen konden stellen. Deze straat hebben we echt in samenspraak met de bewoners kunnen herinrichten.” Lid van de klankbordgroep en bewoner van de Almelosestraat Pim van ’t Erve vult aan: “De klankbordgroep bestond uit een diverse club inwoners uit de straat. Uit elk deel van de straat was iemand vertegenwoordigd. We hadden periodiek vergaderingen met de gemeente waarin de sfeer prettig was en echt naar ons werd geluisterd.”

Het hele jaar bloei
De gemeente en de buurt wilden graag een groene straat, die bijdraagt aan meer biodiversiteit. Jeroen Hoppenbrouwer, vakspecialist groen bij de gemeente Raalte vertelt: “In de beplantingskeuze is er rekening mee gehouden dat de heesters en bomen voldoende klimaat-robuust zijn en zoveel mogelijk verspreid over het jaar bloeien. Dat is goed voor vogels en insecten, én het ziet er mooi uit als er het hele jaar iets in bloei staat. Vroeger werd er voor een straat vaak één soort boom gekozen. Voor de biodiversiteit en het risico dat alle bomen uitvallen bij ziekte of een plaag, zijn meerdere soorten beter. In de Almelosestraat staan daarom zo’n acht verschillende soorten bomen, die een aantal keer herhaald worden om zo toch eenheid te houden in de straat. Dit is bij de groenvakken met heesters ook gedaan: gevarieerd wintergroene en bladverliezende bloeiende heesters met een stukje eenheid door herhaling. Tenslotte is er bloemrijk gras gezaaid. In september worden daarin bloembollen geplant, zodat het in het voorjaar een mooie gekleurde strook wordt.”

Alternatieven geboden
Ook het groenplan werd door het bedrijf idVerde in samenwerking met de buurt opgesteld. Pim vertelt: “We hebben met elkaar bijvoorbeeld gediscussieerd over de eikenbomen. De Amerikaanse eik blijft natuurlijk staan, maar er zijn geen eikenbomen bij geplant vanwege het bladoverlast en de eikenprocessierups. Ook over de rest van het plan mochten wij vertellen wat we ervan vonden en er werden alternatieven geboden, bijvoorbeeld over de locatie van bomen, maar ook waar parkeervakken kwam en vooral waar niet.”

Echt gekeken naar de straat
Wethouder Jacques: “Op zo’n manier een project aanpakken en de bewoners te betrekken vinden we als gemeente belangrijk. We hopen dat de buurt hun straat echt eigen maakt en eraan bijdraagt dat de straat ook zo mooi blijft.” Pim: “Het resultaat is prachtig geworden. Ik ben er heel tevreden mee. Het is een divers beeld geworden, maar je herkent ook de structuur die vooraf op papier is uitgezet. Je ziet echt dat er gekeken is naar de straat. Er zijn veel zorgen geuit en discussies geweest, maar het resultaat mag er wezen. Mijn ervaring is dat er ook langzamer wordt gereden en dat de veiligheid van het kruispunt bij het kanaal enorm is verhoogd.”

 

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16, 8101 AC Raalte
t 0572 – 347799
e info@raalte.nl
i www.raalte.nl 

Door Redactie

Geef een reactie