Elk jaar krijgen we weer te maken met de eikenprocessierups. Doordat de biodiversiteit jarenlang onder druk heeft gestaan, kreeg de eikenprocessierups ook meer kans om zich te ontwikkelen en voor overlast te zorgen. De gemeente Raalte zet zich daarom in om het natuurlijk evenwicht te herstellen. Dat doen ze door bloemen, planten en kruiden meer de kans te geven om te ontwikkelen. Dit trekt vervolgens weer natuurlijke vijanden, zoals vogels, bijen, vlinders en andere insecten, die de eikenprocessierups beheersbaar houden.

Wendy Busscher, regisseur Groen, Spelen en Sport bij de gemeente Raalte vertelt hoe we samen de biodiversiteit in onze gemeente kunnen verbeteren, om het natuurlijk evenwicht dus weer te herstellen. “Het belangrijkste dat we als gemeente doen is het aanleggen van meer afwisselend groen en op een andere manier maaien. Dat betekent meer verschillende planten en bomen aanplanten, die op hun beurt weer verschillende soorten dieren en insecten aantrekken. Vroeger plantten we in een straat bijvoorbeeld een hele rij met dezelfde bomen. Dat doen we nu anders. De Almelosestraat in Raalte is daar een heel mooi voorbeeld van. Het trekt verschillende dieren, en als er bijvoorbeeld een zieke boom zou zijn, worden niet gelijk alle bomen in de straat ziek.”

Minder maaien en grasstroken vol met bloemen
“Om nog een stap te zetten in het verbeteren van de biodiversiteit gaan we op steeds meer plaatsen de gazons anders onderhouden. Door het gras niet meer wekelijks te maaien krijgen bloemen, planten en kruiden de kans om zich te ontwikkelen. Op sommige locaties zaaien we daarnaast grasstroken in met een één- en/of meerjarig kruidenmengsel. Daar komen dan bijvoorbeeld klaversoorten, klaprozen, margrieten, boterbloemen, dagkoekoeksbloemen en ratelaar uit. En er worden elk jaar weer bloembollen gepoot. Hierdoor trekken we meer vogels, bijen, vlinders en andere insecten zoals sluipwespen en lieveheersbeestjes aan. Die zorgen voor bestuiving én dat we minder last van de eikenprocessierups krijgen. Zo proberen we het natuurlijk evenwicht weer te herstellen.”

Tegels uit je tuin
“Hier kun je zelf ook goed bij helpen. We zien in veel woonwijken voor- en achtertuinen vol tegels, weinig bomen en slechts hier en daar een bloembak. Haal de tegels uit je tuin en plant er groen. Zo trek je meer vogels en insecten naar je tuin en help jij dus mee met de bestrijding van de eikenprocessierups. Hier is ook een mooie subsidie voor beschikbaar, waarover je meer leest op www.raalte.nl/klimaatsubsidie.”

Nestkasten en vlinderfilterkasten
Naast het planten, anders maaien en inzaaien van groenstroken, trekt de gemeente Raalte ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups door het ophangen van nestkastjes en vlinderfilterkasten. Wendy: “We hangen nestkastjes op voor vogels zoals de koolmees, pimpelmees, boomklever en vleermuis. De vogels eten de rupsen en de vleermuizen vangen de vlinders, die uit de eikenprocessierups komen. Zo zorgen ze voor minder eitjes en dus rupsen het jaar erop.”

“Vlinderfilterkasten hangen we sinds kort op. Het is een manier die al jarenlang in de Efteling gebruikt wordt om de eikenprocessierups beheersbaar te houden. In zo’n kast stoppen we een oud nest. Omdat de kast kleine gaatjes heeft, kunnen de vlinders die uit de rups ontpoppen, daar niet doorheen. Vijanden van de eikenprocessierups, zoals de sluipwesp en de sluipvlieg, kunnen wél in- en uitvliegen. Deze insecten leggen hun eitjes in de eitjes van de rups die dit vervolgens niet overleeft.”

Natuurlijke maatregelen
Door in te zetten op meer groen en het aantrekken van de natuurlijke vijanden wil de gemeente Raalte het preventief bestrijden van de eikenprocessierups steeds verder verminderen. Wendy: “In het buitengebied kijken we gericht naar het landschap welke natuurlijke maatregelen daar passend of mogelijk zijn. Bij de wegen die onderdeel uitmaken van het fietsroutenetwerk bekijken we per weg wat we daar kunnen doen. Kunnen we minder of anders maaien? Of een berm inzaaien met een kruidenmengsel of beplanting onder bomen aanplanten? Is de weg geschikt voor nestkasten of vlinderfilterkasten? Dit willen we ook uitbreiden naar binnen de bebouwde kom. Zo proberen we steeds meer stappen te zetten richting biodiversiteit en het verbeteren van het natuurlijke evenwicht om zo de overlast van de eikenprocessierups te verminderen.”

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16, Raalte
t. 0572 – 347799
e. info@raalte.nl
w. www.raalte.nl

Door Redactie

Geef een reactie