De gemeente Raalte wil nieuwbouwplan Marissink in Nieuw Heeten uitbreiden. Het eerste deel is inmiddels bijna afgerond. In het tweede deel zijn plannen voor 2 vrijstaande woningen, 4 twee-onder-één-kapwoningen en 7 rijwoningen (waarvan 4 huurwoningen). De plannen liggen tot en met 12 juli ter inzage.

Wethouder Alexander Kreule: “In het dorp is met name behoefte aan starterswoningen. Daar spelen we met deze kavels op in.” Het plan voor fase 2 is samen met Plaatselijk Belang Nieuw Heeten gemaakt en daarna aan het dorp gepresenteerd. Hier is positief op gereageerd.

Vervolg

Het plan ligt vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2023 ter inzage. Je vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis. Na de inzageperiode wordt het (gewijzigde) plan vastgesteld. Daarna kan de grond bouwrijp gemaakt worden. De gemeente verwacht medio 2024 te starten met de kaveluitgifte.

Rood voor rood

In nieuwbouwplan Marissink zijn nog een aantal rood-voor-rood kavels beschikbaar. Je komt voor deze kavels in aanmerking als je minimaal 1.000 m² vrijkomende (agrarische) bebouwing in het buitengebied sloopt. Op de website van de gemeente vind je meer informatie over deze regeling.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.raalte.nl/nieuwbouwplan-marissink. Daar kun je je ook inschrijven voor de interesselijst.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie