De hoogspanningslijnen die over de wijken Langkamp en Vloedgraven in Raalte lopen gaan de grond in: oftewel verkabelen. In 2021 heeft de gemeenteraad een basisontwerp hiervoor vastgesteld. Dit basisontwerp is nu uitgewerkt tot een concreet ontwerp. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college van B&W legt het ontwerpbestemmingsplan nu voor een periode van zes weken ter inzage.

Wethouder Ben Nijboer: “Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen is een lang gekoesterde wens. Zo maken we Raalte een stukje veiliger én mooier. Met de ter inzagelegging van de plannen zetten we een belangrijk stap voorwaarts. De verkabeling komt stap voor stap dichterbij.”

Zienswijze indienen

De plannen liggen vanaf 9 maart tot en met 19 april ter inzage. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Je vindt de plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0177.BP20220001-ON01. Het is ook mogelijk om de plannen op het gemeentehuis te bekijken.

Informatiebijeenkomst

Omwonenden worden per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 14 maart in het gebouw van Helpende Handen aan de Westdorplaan 132A. De plannen kunnen ook tijdens deze bijeenkomst ingezien worden.

Vervolg en planning

Na de inzageperiode wordt het (gewijzigde) bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De start van de werkzaamheden zijn eind 2023 gepland en nemen ongeveer 1,5 jaar in beslag.

Meer informatie

Op www.raalte.nl/verkabeling vind je meer informatie over de verkabeling en de andere plannen om het elektriciteitsnet in Raalte te verbeteren. Daar staat ook een link naar de website van netbeheerder TenneT met verdere informatie.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie