Vanaf dit jaar worden deelnemers in de Salland Tech Academy, het interne opleidingsinstituut van de Nijhof Groep, nog beter voorbereid op een werkend leven in de installatietechniek. Een routekaart met modules op maat moet ervoor zorgen dat monteurs met meer zelfvertrouwen aan het werk gaan, ook tijdens hun opleiding.

‘De bouw is soms een harde wereld,’ legt Angelique Nijhof, eigenaar van de Nijhof Groep – waar de installatiebedrijven Nijhof, Willemsen, Habel en Salland Installatieservice onder vallen – uit. ‘De LTS zoals we die vroeger kenden bestaat niet meer, met als gevolg dat jongelui en zij-instromers die starten in dit werkveld basiskennis missen. Uiteindelijk wordt dat rechtgetrokken, maar het gemis aan kennis doet iets met het zelfvertrouwen van starters in de eerste maanden. We stelden onszelf de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat starters en zij-instromers zo snel mogelijk beschikken over basiskennis?’

Lachende gezichten
Het antwoord op die vraag: zelf faciliteren. Het afgelopen jaar bracht Nijhof in kaart over welke materiaal-, gereedschaps- en montagekennis een beginnende monteur idealiter beschikt. Op basis daarvan zijn twee modules ontwikkeld die starters en zij-instromers in het eerst half jaar bij Nijhof krijgen aangeboden. Na afronding van de modules krijgen de deelnemers een certificaat en worden er ontwikkelgesprekken gevoerd.

Erik Beldman, praktijkopleider bij Nijhof legt uit: ‘We willen nieuwe collega’s helpen om makkelijk in te stromen. Voor een werkplekbegeleider is het prettig als hij merkt dat een starter basiskennis heeft. De ontwikkeling van een monteur in opleiding gaat dan sneller, het werk kan vlotter worden uitgevoerd en het aantal lachende gezichten neemt toe. Het is voor iedereen fijn als een monteur in opleiding weet waar hij of zij mee bezig is.’

Technici behouden voor Salland
Een van de deelnemers van de Salland Tech Academy is Roy Horenberg (18), eerstejaars student van de Deltion-opleiding Monteur Werktuigkundige Installaties. Hij is een van de eersten die het door Nijhof nieuw uitgestippelde pad bewandelt. Roy: ‘Natuurlijk kan ik alles vragen op de bouw, maar het is prettig om dingen zelf te kunnen. Omdat ik de basiskennis meteen krijg kan ik vlot aan de slag. Dat werkt fijn, want ik maak het liefst meters als ik aan het werk ben.’

De routekaart met de modules past bij de weg die de Nijhof Groep jaren geleden is ingeslagen: faciliteren en opleiden. Angelique: ‘We vinden het belangrijk dat de monteurs die bij ons komen werken hun diploma halen en dat er voor hen kansen zijn op de arbeidsmarkt. Het is fijn als we ze voor Nijhof kunnen behouden, maar we kijken breder. We willen eraan bijdragen dat de technieksector blijvend wordt voorzien van goede technici, hier in Broekland, in Salland en in heel Nederland.’

Door Redactie