Sinds de coronacrisis zijn Nederlanders minder gaan sporten en bewegen. En dat terwijl sporten en bewegen er juist voor zorgt dat we fit en gezond blijven! Specifiek onder jongeren is de uitstroom het hoogst. En voor hen is mentale fitheid voor hun gezondheid extra nodig.

De NOC*NSF Nationale Sportweek wordt daarom niet alleen aangegrepen om het nieuwe sportseizoen te openen, maar ook om de sport in heel Nederland een extra impuls te geven. NOC*NSF wil dat zoveel mogelijk mensen in Nederland met plezier kunnen sporten en bewegen, allemaal op hun eigen manier.

De coronacrisis heeft een enorme invloed gehad op het sportgedrag van Nederlanders en vooral op dat van jongeren. De sportdeelname is flink gedaald en helaas nog steeds niet terug op het oude niveau van voor de corona-lockdowns. Van de jongeren tussen 13 en 18 jaar sport op dit moment 38% niet wekelijks. En dat is zorgelijk omdat je je door sport niet alleen fysiek maar ook mentaal beter voelt.

Juist op jonge leeftijd wordt de basis voor een leven lang sport- en beweegplezier gelegd. Jongeren die op hun 18e nog wekelijks sporten blijven de rest van hun leven meer actief. Met name de invloed en stimulans van sportende ouders en vrienden hebben positief effect op het commitment van jongeren om te blijven sporten. Dan lukt het om sport met prioriteit een plek te geven in de wekelijkse routine van een drukke week met school, bijbaan en vrienden.

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek is er extra aandacht voor deze doelgroep in de landelijke campagne ‘Sport doet iets met je’ waarin sportverhalen van jongeren centraal staan.

Ruim 100 gemeenten, sportclubs en andere sportorganisaties bieden tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek tien dagen lang diverse sportieve activiteiten aan en openen hun deuren om te laten zien hoe leuk sporten is. Zo kan iedereen op een laagdrempelige manier kennismaken met sport.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “Sport is juist nu belangrijk; we staan in ons land nog steeds op achterstand na de coronacrisis. Er is sprake van serieuze beweegarmoede, vooral onder jongeren die tijdens de lockdowns geen kant op konden. Ook ervaren veel mensen stress door de economische ontwikkelingen. Sporten én deel uitmaken van de groep waarmee je sport, is daar een prima remedie tegen. We zeggen niet voor niets: sport doet iets met je. Ons rijke sportlandschap met al z’n verenigingen en een enorme diversiteit aan sporten, moeten we dan ook behouden. Daarom maakt NOC*NSF zich sterk voor een noodfonds waarmee sportclubs en accommodaties de huidige hoge energiekosten kunnen overbruggen.”

Door Redactie

Geef een reactie