Op vrijdag 16 februari heeft gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher de eerste subsidie voor de teelt van nieuwe gewassen uitgereikt aan Gerard Stroek in Heeten. Hij is één van de ondernemers die gebruik maakt van de hectarevergoeding om te komen tot nieuwe verdienmodellen in de landbouw. Ook ondernemers die betrokken zijn bij de keten van biobased bouwen uit Salland en Stedendriehoek waren bij de uitreiking aanwezig. 

De subsidie was na openen binnen twee weken al overschreven. Vanuit Salland, Twente, Vechtdal en de Stedendriehoek waren diverse aanvragen binnengekomen. Door het vrijmaken van extra budget zijn alle aanvragen gehonoreerd.

Gedeputeerde Staten van Overijssel stelt nog een extra bedrag ter beschikking voor ondernemers in de Kop van Overijssel om ook daar de teelt van nieuwe gewassen te stimuleren.

De provincie wil met deze regeling bevorderen dat boeren de mogelijkheden verkennen van nieuwe teelten die kunnen bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Dit door landbouwondernemingen te stimuleren om deze gewassen in hun teeltplan op te nemen en te werken aan ketenontwikkeling.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: ‘in het kader van transitie naar een meer duurzame landbouw is de teelt van nieuwe gewassen hard nodig. Daarom heeft het college van GS deze subsidie ook ter beschikking gesteld. Vooral belangrijk vind ik dat het niet alleen om de teelt gaat, maar ook om de keten daarna. De gewassen worden door andere partners in de keten verwerkt tot hoogwaardige bouwmaterialen die dan in Overijssel kunnen worden gebruikt.’

Centraal staat dat agrariërs worden gestimuleerd om kennis te ontwikkelen en te delen over de nieuwe teelten, en een actieve rol te pakken in de ketenontwikkeling. Zo kunnen zij experimenteren met de teelt en om het verdienvermogen te verbeteren. Er wordt samen met ketenpartners gewerkt aan het ontwikkelen van de juiste product-marktcombinaties. Hierbij is niet alleen aandacht voor toepassingen in de bouw maar bijvoorbeeld ook in textiel of kunststoffen.

Quote Gerard Stroek: ‘Een nieuw gewas vraagt om een nieuwe manier van samenwerken en leren van elkaars teeltervaring. Samen met de ketenpartners ontwikkelen we zo perspectief voor een duurzaam verdienmodel’

Bij de regeling zijn vooral aanvragen gedaan voor vezelhennep, vezelvlas, Silphie en Miscanthus. Maar ook Sorghum, Wilg, zonnebloem of natte teelten als lisdodde en riet zijn onderdeel van de regeling.

Bron: provincie Overijssel 

Door Redactie