Met een speciale bril kunnen mensen prima zelf ogen druppelen. En met een hulpmiddel kun je ook heel goed zelf steunkousen aan- en uittrekken. In Salland stoppen thuiszorgorganisaties -behalve als het echt niet anders kan- dan ook met deze dienstverlening. Meer autonomie voor de cliënt, niet wachten op de thuiszorg en minder druk op de zorg.

In de ‘schijf van vijf’, zijn volgende niveaus te onderscheiden: wat kan de cliënt zelf (1), welke hulpmiddelen zijn er (2), wat kan familie (3), wat kan het sociale netwerk (4), wat rest voor de professional (5). Oogdruppelen en steunkousen doen mensen nu zelf (met hulp van familie soms) of er komt thuiszorg. Wat betreft dat laatste gaat nu wel wat veranderen volgens Laura Steman (Anders Werken in de Zorg). ‘We gaan anders kijken naar zorg in Nederland. Welke zorg hebben mensen nu écht nodig? Als simpele zorg door mensen zelf kan, blijft zorg beschikbaar voor mensen die het echt nodig hebben. Oogdruppelen met een speciale bril en zelf steunkousen aantrekken met een hulpmiddel kan echt. Maar stel, iemand is meervoudig gehandicapt, dan helpen we natuurlijk.’

Autonomie

Ja, de nieuwe aanpak heeft te maken met zorgkosten en minder beschikbare handjes in de zorg. Maar bovenal met eigen regie houden. Laura Steman: ‘We horen vaak het argument: ja, maar mensen vinden het zo fijn om even een praatje te maken als de thuiszorg komt om te druppelen. Dat snappen we, maar tegelijkertijd mopperen mensen als ze lang op thuiszorg moeten wachten, een onbekende thuiszorgmedewerker langskomt in de vakantie of dat er een mismatch is tussen zorgverlener en cliënt. Hoe mooi is het dan, als je regie kunt houden over je eigen leven als dat met relatief simpele ingrepen mogelijk is.’

Bij de druppelbril gaat het om een bril met gaatjes waar je een flacon met vloeistof in stopt. Je kijkt achterover, trekt het ooglid naar beneden en de vloeistof gaat er makkelijk in. Voor steunkousen zijn er hulpmiddelen waarmee de cliënt ook relatief eenvoudig een steunkous aan en uit kan trekken. 1 Juli stopt de thuiszorg met druppelen, de steunkous volgt later dit jaar.

Laura Steman: ‘Uiteraard gaan we mensen eerst leren hoe het anders kan en met huisarts, oogpoli en apotheek het zo inrichten dat het ook beschikbaar is voor de gebruiker. En bij de steunkousen gaan bijvoorbeeld ergotherapeuten helpen met hoe het moet. Laten we de beperkte middelen die we hebben, goed inzetten daar waar echt nodig. Het zal even wennen zijn, maar ik denk dat iedereen het uiteindelijk ook wel zal snappen en het prettig zal gaan vinden. In plaats van zorgen vóór moeten we veel meer naar zorgden dát. Faciliteren dat de cliënt optimale zorg krijgt. Vaak kan dat zonder de hulp van een professional.’

Voor meer informatie: kijk hier Technologie voor warme zorg/ Anders werken in de zorg in Salland.

Of neem contact op met Laura Steman (Solis): laura.steman@zorggroepsolis.nl.

Door Redactie