Gezinnen met een eigen huis in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) betalen volgend jaar gemiddeld 18 euro per jaar meer. Een alleenstaande huurder gaat ongeveer 12 euro per jaar meer betalen.

Dit heeft het algemeen bestuur vastgesteld op dinsdag 29 november. De verhoging wordt onder meer veroorzaakt door stijgende prijzen en investeringen om de gevolgen van langere periodes van droogte én hevige piekbuien op te vangen.

Prijsstijgingen

Waterschap Drents Overijsselse Delta krijgt, net als iedereen in Nederland, te maken met grote prijsstijgingen. Denk hierbij aan de toenemende energiekosten. Daarnaast wordt het werk van het waterschap steeds ingewikkelder door bijvoorbeeld extremer weer, de hogere eisen aan schoon en voldoende water en de zuivering van rioolwater.

Dagelijks bestuurslid en portefeuillehouder Financiën Herman Odink: “Omdat de uitdagingen waarvoor wij als waterschap staan steeds groter worden, ontkomen we helaas niet aan een tariefstijging. Ook al snappen we dat dit voor inwoners en bedrijven niet wenselijk is. Door te bezuinigen en reserves in te zetten, willen we de stijging van de tarieven in ieder geval zoveel als mogelijk beperken.”

 

Door Redactie

Geef een reactie