Het Ontmoetingscentrum in Wierden was zaterdag 4 februari gevuld met belangstellenden, sympathisanten, kandidaten en media. Zij waren gekomen voor de presentatie van kandidaten en programma van de nieuwe politieke beweging Alliantie.

“We zijn een burgerbeweging van onderop met leden die zich betrokken voelen bij onze hele provincie: van Ommen tot Oldenzaal, van Hardenberg tot Haaksbergen, van Tuk tot Tubbergen”, vertelt Marinus den Hartogh uit Wierden, lijsttrekker voor Alliantie Overijssel.

Alliantie is een nieuwe beweging voor en door burgers uit het brede politieke midden van de samenleving, uitgaand van het gemeenschapsdenken. Zij leggen zich niet langer neer bij verkeerd beleid en willen vanuit de inhoud weer grip op hun toekomst en omgeving. Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Alliantie doet niet alleen mee in Overijssel, maar óók in de provincies Drenthe en Noord-Brabant.

De kandidaten van Alliantie Overijssel hebben zorgen over de staat van het land en zijn geïnspireerd door ‘Een nieuw sociaal contract’ van onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. “We horen te vaak: ‘het mag niet van Brussel’ of ‘het kan niet’ vanwege het rekenmodel,” licht Den Hartogh toe. Hij vat het partijprogramma nog eens krachtig samen. “Alliantie zegt juist: het kan wél!”

Speerpunten zijn een nieuwe bestuurscultuur, stoppen van het huidige stikstofbeleid en bestaanszekerheid. “Neem nu het absurde stikstofbeleid van de kabinetten-Rutte: boeren die zich aan de wet hebben gehouden zitten toch zonder vergunning en provincie Overijssel legde hen zelfs een last onder dwangsom op.” Als aardwetenschapper, melkveehouderszoon en co-auteur van het boek ‘Stikstof: van technocratische tunnelvisie naar realistisch rentmeesterschap’ (De Nieuwe Denktank) weet lijsttrekker Den Hartogh als geen ander hoe het stikstofbeleid de samenleving in Overijssel en Nederland dreigt te verlammen, de rechtszekerheid bedreigt én hoe het natuurbeleid beter kan en moet.

Hetzelfde geldt voor de nieuwe pensioenwet. Die legt grote risico’s bij de hardwerkende werknemer, terwijl de financiële instellingen er beter van worden. Lobbyisten uit de financiële sector hadden meer invloed op de inhoud van deze concept-wet dan gekozen volksvertegenwoordigers. Alliantie staat voor een waardevast en gegarandeerd pensioen. Alliantie gaat voor minstens drie zetels in elke provincie waar de beweging meedoet. Dat geeft recht op een zetel in de Eerste Kamer om de pensioenwet tegen te houden en het stikstofbeleid bij te sturen.

In januari werd de kandidatenlijst door de Overijsselse ledenvergadering van de beweging unaniem vastgesteld.

De kandidaten van Alliantie Overijssel:

1. Marinus den Hartogh Wierden
Aardwetenschapper, leidinggevende in het bedrijfsleven, vader, Wierden-Enter, boerenzoon, co-redacteur onderzoeksrapport Stikstof (De Nieuwe Denktank)

2. Marlies Wielens Hengelo
Bestuurskundige met onderwijsachtergrond, opgegroeid in Delden (Hof van Twente), werkt bij Het Roessingh Revalidatie

3. Bart-Jan Gardebroek Kampen
Ondernemer, politiekundige, algemeen directeur (CEO) BJG Groep, vicevoorzitter Sail Kampen

4. Jan Vredenburg Giethoorn
Ondernemer, sportliefhebber, oud-fractievoorzitter gemeente Steenwijkerland

5. René Breman Mastenbroek
Directielid Breman Installatiegroep, technisch-bedrijfskundige, paardenfokker, KWPN-dressuurpaarden, verbinder

6. Tony Sener Hengelo
(People)manager bij Rijksoverheid, cultureel-maatschappelijke vorming, Aramese wortels

7. Hein van den Berg Zwolle
Lerarenopleider – docent hogeschool Katholieke Pabo Zwolle (KPZ), katholiek theoloog, optimistisch realist

8. Elleke Steenbergen Olst
Praktijkmanager huisartsenzorg, bewoner & beheerder particulier landgoed in Salland, meerkampatlete, oud-gemeenteraadslid Olst-Wijhe

9. Michiel Wiltvank Vriezenveen
Klantadviseur zorgverzekering, sociaal domein, schaatsfan, koffieliefhebber

10. Pauline Ophuis-Stevelink Deurningen
Ondersteuner cliëntenraden Zorgcombinatie Marga Klompé, lijstenmaker, Burgerinitiatief ‘Behoud Kerktuin en Kwaliteit Dorpskern Deurningen’

11. Annelies Tiemens Hasselt
Kapster, betrokken bij hele samenleving, tevens kandidaat waterschapspartij Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel

12. Mirza Muminović Enschede
HR-consulent, Joegoslavische roots, sportief, voormalig beroepsmilitair

13. Gerda Kievitsbosch Almelo
Actief voor Pensioenactie Oost, voormalig verpleegkundige en netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Twente

14. Sander Nieman Nijverdal
Beveiliger, boerenzoon, opgegroeid op melkveehouderij, verbinder, oplossingsgericht

15. Leonie den Hartogh Wierden
Werkt in de onderwijsondersteuning in het hoger onderwijs, maatschappelijk betrokken

16. Erik Kamphuis Oldenzaal
Werkzaam bij familiebedrijf Trioliet – landbouwmechanisatie, vrijwilliger gehandicaptensport en ouderen, voor beter en menselijker bestuur

17. Gerda ter Denge Losser
Voormalig wethouder en lid Provinciale Staten, achtergrond in de zorg

Door Redactie

Geef een reactie