Begin dit jaar is de Spreidingswet ingegaan. Dat betekent dat elke gemeente in Nederland asielzoekers moet opvangen. Dat is hard nodig, want er zijn veel te weinig plekken. De wet zorgt voor meer opvangplekken en een betere verdeling over het land. De gemeente Raalte vindt het belangrijk om mensen in nood te helpen en haar verantwoordelijkheid hierin te pakken. 

Wethouder Gerria Toeter: “We moeten voor 233 opvangplekken zorgen. We kijken graag samen hoe we daar het beste invulling aan kunnen geven. Welke locaties zijn geschikt en beschikbaar? En wat vinden we daarbij belangrijk? Als gemeente zijn we zelf op zoek naar locaties, maar bij deze roep ik iedereen op om mee te denken. Ken jij een locatie die hiervoor geschikt en beschikbaar is (eventueel op korte termijn)? Laat het ons weten via vluchtelingen@raalte.nl, want samen weten en kunnen we meer. We gaan hierover ook binnenkort in gesprek met de Plaatselijk Belangen“.

Zoektocht naar locaties

Op de vraag waar de gemeente precies naar zoekt reageert wethouder Toeter: “Daarover hebben we in april een gesprek met de gemeenteraad gevoerd. We denken aan één, twee of drie verschillende locaties voor minimaal vijftig personen en voor meerdere jaren. We vinden het belangrijk om te doen wat nodig is, maar wel passend bij de omvang van het dorp. Daarbij kijken we ook naar wat er de afgelopen jaren al gedaan is aan opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Zo vingen en vangen Heeten, Nieuw Heeten, Heino, Laag Zuthem en Raalte al mensen op.”

Hoe verder? 

De komende periode onderzoekt de gemeente de mogelijkheden. “Zit er een kansrijke locatie bij? Dan gaan we zo snel mogelijk met omwonenden in gesprek. Gezien de urgentie kan dit al op korte termijn zijn, maar dat mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Duidelijke en open communicatie staat voorop.” Daarnaast werkt de gemeente aan een handelingskader voor de vluchtelingenopgave voor lange termijn.

Over asielzoekers 

Asielzoekers zijn mensen die hun thuisland ontvluchten en bescherming aanvragen in een nieuw land. Ze mogen blijven als ze in het land van herkomst gevaar lopen door oorlog, geweld of vervolging. Dat is in 78% van de aanvragen het geval. Het grootste deel komt uit Syrië, Turkije, Jemen en Eritrea. Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, wordt het een statushouder.  Hij of zij gaat dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving.

Kijk voor meer informatie op www.raalte.nl/vluchtelingen.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie