‘Ieder plantje en diertje vormt een belangrijke schakel in het geheel’

Biodiversiteit: een paar jaar geleden voor velen een nog onbekend begrip, maar tegenwoordig is er veel aandacht voor. Zo ook in de gemeente Raalte waar de werkgroep ‘Groene agenda’ zich met succes sterk maakt voor de lokale biodiversiteit. “Deze werkgroep is opgericht toen we als gemeente aan de slag gingen met ons groenbeleid”, vertelt Gonda Sluiter, projectleider Groen Samen Doen van de gemeente Raalte. “Inmiddels doet de werkgroep veel meer dan meedenken in het beleid, ook in het voordragen van initiatieven en uitvoeren van groene projecten is zij heel actief.”

De werkgroep ‘Groene agenda’ bestaat uit vertegenwoordigers van WBE Heeten, LTO Salland, IVN Raalte, Imelda Bijenvereniging Raalte, Bomenstichting, Landschap Overijssel, Bijenvereniging Heino, WBE Salland Midden, Groei en Bloei, ANV Groen Salland, OPG en de gemeente Raalte. Graag vertellen voorzitter Gonda Sluiter en de leden Ben Wichers Schreur, Gerrit Volkerink en Ed Penninks meer over het belang en de resultaten van ‘hun’ werkgroep. “In de werkgroep delen we onze kennis met respect voor elkaars gedrevenheid. We vertegenwoordigen allemaal een eigen achterban die we graag in zijn eigen taal betrekken bij initiatieven die de biodiversiteit versterken, wat essentieel is voor onze voedselvoorziening en ons welzijn.”

Waardering
Met een sterke combinatie van denkers en doeners heeft de werkgroep ‘Groene agenda’ al heel wat mooie resultaten geboekt. Mede dankzij het budget dat de gemeente onlangs naar 25.000 euro heeft verhoogd. “Het op deze manier borgen van de continuïteit zegt alles over de waardering voor onze inzet en gelijkwaardige samenwerking in het groen. Het vormt een enorme stimulans om ervoor te blijven gaan. Daarbij kunnen we niet zonder de medewerking van boeren, burgers en buitenlui. We brengen ze graag op ideeën als het inzaaien van kleine strookjes en overhoekjes met bloemrijke zadenmengsels. Zelf pakken we nu ook de monitoring op. Door de aanwezige planten en dieren in kaart te brengen, maken we het effect van alle maatregelen zichtbaar en daarmee kom je verder.”

Inspiratie
Onder de noemer Groen Samen Doen brengt de gemeente alle activiteiten in het groen samen. Activiteiten geïnitieerd door particulieren, de werkgroep ‘Groene agenda’ en de gemeente zelf. “Zo zien we dat de werkgroep dit jaar 6,5 hectare bloemrijke zadenmengsels zal inzaaien. Door op een andere manier te maaien, voegt de gemeente daar nog eens 4,2 hectare bloemrijke stroken aan toe. Daarmee gaat een deel van de bermen in het buitengebied en de kernen er anders uit zien. In bloei zijn de bermen van waarde voor heel veel bijen, vlinders en andere insecten, maar ook uitgebloeid zijn deze bermen van belang voor de biodiversiteit. Er is ook uitleg aan agrariërs over het meest effectieve maaibeheer van de bloemrijke randen op hun percelen.” 

Biodiversiteitskaart
Zichtbare resultaten inspireren en dus is er een online biodiversiteitskaart in het leven ge­roepen. Deze kaart is te vinden op de website van de gemeente Raalte. “Het toont onder andere waar biodiversiteitstroken ingezaaid zijn door de ‘Groene agenda’. Ook hebben het bijenhotel in Raalte en andere mooie projecten als eetbaar groen een plek op de kaart. Met een klik op de plek komen er foto’s en aanvullende informatie tevoorschijn. Verder bevat de website informatie over biodiversiteit en de werkgroep.” Ook nieuwsgierig naar wat er al gedaan is en wat je zelf kunt bijdragen aan de biodiversiteit? Kijk dan op www.raalte.nl/groensamendoen. 

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
0572 – 347799
info@raalte.nl
www.raalte.nl

Door Redactie