In de ‘juridische wereld’ wijzigt zich geregeld iets. En nieuwe wetten vragen altijd om extra uitleg. Deze keer nemen wij u graag mee in het verhaal over de nieuwe Wet vergoeding affectieschade. Deze wet bepaalt namelijk dat ook naasten recht hebben op schadevergoeding.  

‘Mijn man heeft een auto-ongeluk gehad en kampt nu met een whiplash. Hij heeft recht op letselschadevergoeding. Maar heb ik dat als echtgenote nu ook?’ Dit is één van de vele vragen die wij krijgen sinds de nieuwe Wet vergoeding affectieschade begin dit jaar in werking is getreden. Nieuwe wetten en wijzigingen roepen altijd veel vragen op. Hoe zit het nu precies? En wat betekent het voor mij? Welke stappen moet ik ondernemen?

Kan ik aanspraak maken?
De nieuwe Wet vergoeding affectieschade bepaalt dat ook naasten van een slachtoffer van een (bedrijfs-of verkeers-)ongeval, medische fout of geweldsmisdrijf recht hebben op smartengeld. Dat is goed nieuws, want een ernstig ongeluk heeft ook veel impact op een gezin en/of partner. Net als met veel wetten, geldt dat niets vanzelfsprekend is. Met andere woorden, als partner of familielid krijg je niet automatisch een vergoeding. En er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Allereerst kunnen alleen personen die een zeer nauwe band hebben met het slachtoffer aanspraak maken op vergoeding. Volgens de wet zijn dat bijvoorbeeld de partner,  de ouder of een kind. Ook andere gezinsleden kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Bepalend is dan hoe hecht de band met het slachtoffer is of was. 

Wanneer krijg je vergoeding?
Een tweede belangrijke vraag is: ‘Wanneer heb ik als naaste recht op smartengeld?’ Vergoeding van affectieschade geldt als iemand zeer ernstig blijvend letsel oploopt door de fout van een ander. Het letsel is doorslaggevend, niet het leed. Maar wat is ernstig? Vooralsnog geldt de volgende grens:  is iemand voor 70 procent of meer blijvend invalide geraakt, dan spreken we van ernstig en blijvend letsel. In de praktijk betekent deze grens dat bijvoorbeeld naasten van iemand die een dwarslaesie heeft opgelopen door een ongeval wel recht op affectieschade hebben, en naasten van een slachtoffer met een whiplash in eerste instantie niet. Maar, het is altijd maatwerk en zal per geval bekeken moeten worden.

Hoeveel vergoeding?
Blijkt dat je inderdaad als naaste recht hebt op een financiële vergoeding, dan rest nog de vraag ‘hoeveel is de vergoeding?’. De hoogte varieert tussen de 12.500 en 20.000 euro. Bepalend is of de oorzaak is gelegen in een misdrijf of een ongeval. Ook is relevant of er sprake is van ernstig en blijvend letsel of overlijden. Daarnaast bepaalt je relatie met het slachtoffer mede de hoogte van het bedrag.

Wie betaalt de affectieschade?
De partij die aansprakelijk is voor de schade van het slachtoffer, zal ook de affectieschade aan de naasten moeten vergoeden. Vaak is dat bijvoorbeeld de verzekeraar van degene die het verkeersongeval heeft veroorzaakt of de verzekeraar van de werkgever bij bedrijfsongevallen. Bij misdrijven is de verdachte/veroordeelde degene die ook de affectieschade dient te betalen. Naasten kunnen zich tevens wenden tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Ook een juridische vraag? Bel ons gerust. 

———————–

Even voorstellen:
Eefje Bijl, specialist arbeidsrecht

Het team van SchoeBroek advocaten is recentelijk versterkt met Eefje Bijl. Zij is specialist in arbeidsrecht. Een vakgebied dat, met het oog op de komende Wet arbeidsmarkt in balans, continu in ontwikkeling is. “In het arbeidsrecht is veel ruimte voor onderhandelen en meer mogelijk dan men denkt of weet. Dat spreekt mij aan. Als het lukt om er met goed overleg uit te komen door mijn inzet, is dat het mooiste resultaat dat je kan bereiken. Dat lukt niet altijd, in die gevallen zal de rechter een uitkomst moeten bieden. Het updaten van kennis is belangrijk, want de spelregels in het arbeidsrecht veranderen met grote regelmaat. Mooi voorbeeld is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die in 2020 ingevoerd wordt. Het is de opvolger van de Wet werk en zekerheid. Deze wet moet het aannemen van vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht wordt aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. Dat levert nu al veel vragen op bij werkgevers merk ik in de praktijk. Bent u werkgever of werknemer en heeft u vragen over deze nieuwe wet of andere arbeidsrechtelijke vragen? Ik help u graag verder: advies, onderhandelingen en bijstand in gerechtelijke procedures en dat doe ik met veel plezier.” 

————————

SchoeBroek advocaten
Westdorplaan 229a
8101 PN Raalte
0570 633 399
info@schoebroek.nl
www.schoebroek.nl

Door Redactie

Geef een reactie