‘Niets zo dodelijk als medewerkers die klakkeloos achter de baas aanlopen’

Wat begon met de vraag aan Uitzendbureau Salland om een vacature van werkvoorbereider in te vullen, liep uit op verrassend positieve ontwikkelingen voor zowel het bedrijf als de individuele medewerkers van Heijcon. Natuurlijk werd eerst de vacature tot in detail doorgesproken, maar tijdens een netwerkborrel kwamen beide partijen in gesprek over de gang van zaken binnen het bedrijf en de meerwaarde van competentiemanagement. “Het bracht mij tot nieuwe inzichten en zo is de bal gaan rollen”, zegt Jack Heijer, directeur van Heijcon Metaal.

Heijcon was op zoek naar een werkvoorbereider die ook de kar kan trekken als de directeur er niet is. “Deze keer wilden wij iemand aannemen met andere, meer commerciële competenties passend bij de ontwikkeling van ons bedrijf”, vertelt Jack. “Onderdeel van de sollicitatieprocedure was een competentietest, wat ons bij de persoon bracht die nu zo’n goede aanvulling vormt op ons team.”
Om tot die aanvulling te komen, adviseerde Uitzendbureau Salland terecht een competentietest voor alle leden van het team van Heijcon. Met de uitkomst en het bespreken van de testen kwam een
ander vraagstuk naar boven. Hoe effectief zijn wij als team? Wordt ieder op zijn kwaliteit ingezet?
Hoe kunnen wij nog beter onze doelstellingen halen? Wat gaat goed en wat kan beter?

Eigen prioriteiten
Zo maakte de wekelijkse vergadering op advies van Uitzendbureau Salland plaats voor een zogeheten
dagstart. “Tijdens zo’n vergadering wisten wij prima te benoemen wat wel en niet goed ging,
maar geleid door de waan van de dag verdwenen de bijbe horende actiepunten niet van het lijstje”,
licht Jack toe. “Bij de dagstart gaf iedereen de eigen prioriteiten voor die dag aan. Deze mochten maximaal twee tot drie dagen blijven staan. Daarna werd je erop aangesproken om ze vervolgens alsnog
te realiseren, indien nodig met hulp. Irene Eektimmerman van Uitzendbureau Salland hield
frequent een vinger aan de pols, wat ons echt verder heeft geholpen.”

Creatieve uitdaging
De impact van de competentietesten gaf uiteindelijk nog meer beweging. Ze hebben Sigrid Goossens en Lientje Heijer, samen verantwoordelijk voor het 3D printen, aan het denken gezet over hun rol binnen het bedrijf. Zij vroegen zich openlijk af of hun gezamenlijke competenties compleet genoeg waren om het 3D gebeuren verder te ontwikkelen. “Onze gelijkwaardige taakverdeling bracht het bedrijf en ons niets extra’s”, stelt Sigrid. Uiteindelijk besloot Lientje met veel plezier bij een ander bedrijf verder te gaan. Sigrid besloot haar competenties op het gebied van ondernemerschap meer in te zetten. “Wij hebben onze marketing op mijn wensen aangepast en toen is de boel ontploft.”

Andermans ideeën
Al deze ontwikkelingen zette ook Jack aan het denken. Hij wilde het liefst terug naar dat waar
het bedrijf groot mee is geworden en dus besloot hij verder te gaan als directeur van alleen Heijcon
Metaal. Heijcon 3D Solutions ging over naar Sigrid, die zich als ondernemer als een vis in het water
voelt. “Zo zie je maar weer dat je altijd open moet staan voor andermans ideeën”, meent Jack. “Niets is
zo dodelijk als medewerkers die klakkeloos achter de baas aanlopen.”

Salland Groep, totaalaanbieder van personeelsdiensten
Uitzendbureau Salland is het belangrijkste onderdeel van Salland Groep, met als missie mensen op weg helpen naar werk. Salland Groep biedt naast uitzendwerk ook personeel- & organisatieadvies, opleidingen en recruitment. “De communicatielijnen zijn kort, de gesprekken open, eerlijk en kundig en dat werkt heel prettig”, zegt Jack Heijer die de nog altijd grote betrokkenheid van Uitzendbureau Salland bij de ontwikkelingen binnen Heijcon Metaal en Heijcon 3D Solutions enorm waardeert.

Salland Groep – Uitzendbureau Salland
Kaagstraat 10C
8102 GZ Raalte
0572 – 35 40 50
info@uitzendbureausalland.nl
www.uitzendbureausalland.nl

Door Redactie

Geef een reactie