Op 13 maart is alle duurzame energie die we in de provincie Overijssel produceren ‘op’ voor dit jaar. Als de Overijsselaren alles wat ze dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken. Op die dag valt de Overijsselse Green Energy Day. Voor Nederland als geheel viel Green Energy Day in 2023 op 2 maart. “Overijssel is al iets verder opgeschoten dan de meeste andere provincies. Dat is niet gek, er zijn al tal van mooie Overijsselse projecten met bijvoorbeeld zonne- of windenergie of warmtepompen,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Natuurlijk verschillen de kansen en mogelijkheden per provincie. Uiteindelijk willen we Green Energy Day voor het hele land opschuiven naar 31 december in 2050. Dan is al onze energie hernieuwbaar. “Dat is nodig voor het klimaat en voor onze onafhankelijkheid, en het biedt ook volop kansen voor economie en werkgelegenheid,” zegt Van der Gaag.

Verkiezingspodcast Provinciale Staten

De verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart zijn belangrijk voor de energietransitie. De NVDE organiseert vier verkiezingsdebatten die als podcast worden verspreid. Het debat voor de drie oostelijke provincies (Overijssel, Flevoland en Gelderland) vond plaats op 28 februari en is te luisteren via deze link.

Berekening

Bedrijven, overheden, energiecoöperaties en consumenten werken al hard om het aandeel duurzame energie te vergroten. Nederland is bijvoorbeeld kampioen zonne-energie en het vermogen aan windenergie is fors gegroeid, vooral op zee. Ook wordt er veel energie bespaard vanwege de hoge energiekosten. Het aandeel duurzame energie voor heel Nederland is naar verwachting 16,7 procent in 2023*. In tijd uitgedrukt is dat 61 van de 365 dagen, zodat Green Energy Day valt op 2 maart 2023. In 2022 viel Green Energy Day op 21 februari*. Vorig jaar is het dus nog niet gelukt om Green Energy Day twaalf dagen op te schuiven, wat nodig is om in 2050 uit te komen op 100 procent duurzaam.

Pluim voor wie zich inzet voor klimaatdoelen

De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day in 2019 om beter voorstelbaar te maken waar we nu staan en hoe we met jaarlijkse stappen uit kunnen komen op honderd procent hernieuwbare energie in 2050. We geven mensen die zich hiervoor inzetten een pluim en enthousiasmeren anderen. “Het gaat in de klimaatdiscussie vaak over verre jaartallen als 2030 en 2050, en over abstract klinkende percentages en doelen. Met Green Energy Day halen we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen,” zegt Olof van der Gaag.

*Gebaseerd op de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving, 1 november 2022.

Zie ook: www.greenenergyday.nl

Door Redactie

Geef een reactie