Mariënheem krijgt een nieuwe woningbouwlocatie aan de Hellendoornseweg. Hier komen ongeveer 50 woningen, zowel koop als huur. Hoe moet het plan eruitzien? Wat is daarbij belangrijk?

Op 17 april presenteert de gemeente Raalte de plannen aan het dorp. Dit is onderdeel van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang. Geïnteresseerden zijn om 20.00 uur welkom bij de Schalm. Wethouder Alexander Kreule: “De afgelopen periode hebben we gesprekken gevoerd met omwonenden en Plaatselijk Belang Mariënheem. Op 17 april delen we de resultaten. We hopen samen snel stappen te kunnen zetten.” Na de informatiebijeenkomst volgt de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. In dit plan staat waar de huizen, wegen, parkeerplaatsen en het groen en water komen.

Vervolg

Na het stedenbouwkundig plan volgt het bestemmingsplan. Dit plan bevat regels over wat er precies gebouwd mag worden. Ten behoeve van dit plan voert de gemeente verschillende onderzoeken uit, zoals een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en een inventarisatie van planten en dieren. Het streven is om het bestemmingsplan na de zomer ter inzage te leggen. De gemeente verwacht in de loop van 2024 te starten met de uitgifte van de eerste kavels, zodat de bouw halverwege dat jaar van start kan.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het nieuwbouwplan? Ga dan naar www.raalte.nl/woningbouw-marienheem. Daar kun je je ook aanmelden voor de interesselijst.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie