“We zijn geen hulpverleners, maar de jongeren kunnen bij ons wel terecht met al hun vragen.”

Het Jongerenwerk van WijZ welzijn zet zich in voor de Raalter jeugd van 10-22 jaar. Jongeren kunnen  leeftijdsgenoten ontmoeten in TraXX, samen gamen of ze kunnen hulp vinden bij uiteenlopende vragen.  

Jongerencentrum TraXX
We ontmoeten jongerenwerkers Ilse en Saskia in het ‘Jongerencentrum TraXX’ aan de Schapenstraat in Raalte. Deze locatie valt onder het zogeheten ‘locatiegebonden jongerenwerk’. Het is een ruimte waar jongeren tot 22 jaar samen kunnen komen, spelletjes kunnen spelen of gewoon lekker kunnen chillen. En ze kunnen er terecht als ze ergens hulp bij nodig hebben. “We zijn geen hulpverleners, maar de jongeren kunnen bij ons wel terecht met al hun vragen.” 

Daarin vervullen de jongerenwerkers ook een echte vertrouwensrol en helpen ze waar nodig. “Het is niet zo dat de jongeren die bij ons komen geen goed thuis hebben. Integendeel! We zien ons juist als een mooie aanvulling op de thuissituatie. De vragen die wij krijgen variëren erg, onze mening wordt gevraagd bij het kopen van nieuwe schoenen tot vragen over seksualiteit, schoolkeuzes etc.” 

Maar bovenal is het Jongerencentrum een plek om samen te komen, plezier te maken en een plek waar iedereen welkom is. 

Ambulant jongerenwerk
Regelmatig gaat jongerenwerker Ozan Yucel de wijk in en zoekt hij de jongeren op bij speelpleinen, winkelcentra of de JOP (Jongerenontmoetingsplek). Dit valt onder het zogeheten ‘ambulante jongerenwerk’. “Zo onderhouden we nauw contact met de jongeren, blijven de lijntjes kort en kunnen we eventuele problemen signaleren en ondersteuning bieden.” 

Ook in overlastsituaties komt de ambulant jongerenwerker in actie. “Als iemand overlast ervaart van een groep jongeren proberen we altijd (anoniem) te bemiddelen en samen met de jongeren tot een goede oplossing te komen. Vaak zien we dat de jongeren zelf niet eens bewust zijn van de overlast die ze veroorzaken.”

 Ozan Yucel is te bereiken via 06-12507703 en o.yucel@wijz.nu 

Een bijzondere tijd
Normaal gesproken organiseert het Jongerenwerk ook activiteiten. Deze tijd hebben ze aangegrepen om ook online het een en ander voor de jongeren te organiseren. “De animo daarvoor was groot.” Regelmatig kwamen ze online samen voor een pubquiz of andere activiteit. Ook werden meerdere bingo’s georganiseerd, waaraan een brede doelgroep heeft meegedaan: Jonge mantelzorgers, bezoekers van reguliere inlopen, bezoekers van de RAS en jongeren uit verschillende buurtdorpen. 

Een nieuwe activiteit is de ‘Wandelpubquiz’. “Dit hebben we samen met het Opbouwwerk ontwikkeld. Het is eigenlijk een kant-en-klaar pakket voor de buurtdorpen van onze gemeente. Met behulp van pijlen, verschillende rondes en antwoordbladen kunnen ze een leuke route uitzetten. “De eerste dorpen hebben al een route uitgezet, en er volgen er meer!” 

De ‘Gemeente Raalte Roadtrip’ komt eveneens uit de koker van het Jongeren- en Opbouwwerk. De route gaat door de verschillende dorpen van onze gemeente en hebben we samen met de jongeren gemaakt!” De routekaarten van de Roadtrip kunnen afgehaald worden op geplande momenten bij Jongerencentrum TraXX. 

‘De rek is er uit’
Ook onder de jongeren is er een enorme behoefte aan versoepelingen. “De rek is er uit”, merken Ilse en Saskia. “De jongeren hebben zich heel goed aan de maatregelen gehouden, maar je merkt dat er nu een enorme behoefte aan sociaal contact is.” Vorig jaar ging het jongerencentrum al beperkt open voor kleine groepen. Ze hopen snel weer helemaal open te kunnen gaan.

Wil je ook andere jongeren ontmoeten? Ben je tussen de 10 en 22 jaar? Je bent meer dan welkom! 

Jongerencentrum TraXX
Dinsdagmiddag: 14.00 – 17.00 uur Woensdagmiddag: 14.00 – 17.00 uur
(basisschool, vanaf 10 jaar) Donderdagmiddag: 14.00 – 17.00 uur Vrijdagmiddag: 14.00 – 17.00 uur Dinsdagavond: 19.00 – 22.00 uur (14+) Donderdagavond: 19.00 – 22.00 uur (14+) 

Tieneravond
Elke eerste vrijdag van de maand voor groep 7 & 8, 18.30 – 21.30 uur 

Jongereninloop (14+)
Elke derde vrijdag van de maand, 19.00 – 23.30 uur

RAS (Raalter Autisme Soos)
Speciaal voor jongeren met autisme of die zich prettig voelen in een prikkelarme omgeving.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Saskia Pijnappel via 06-13678478 of s.pijnappel@wijz.nu 

www.facebook.com/profile.php?id=100009507771154

Door Redactie