Hoe gaat het met de inwoners van de regio IJsselland na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD IJsselland brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, de leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen ze in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en in Nederland.

Deelname

Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk.

De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. I&O Research verzamelt de gegevens namens de GGD’en en het CBS.

Deelname is vrijwillig. GGD IJsselland stelt deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Dan kun je contact opnemen via onderzoek@ggdijsselland.nl of kijken bij de veel gestelde vragen op onze website.

Door Redactie

Geef een reactie