De NOS meldt dat verschillende regionale eenheden recht zouden hebben op meer politiecapaciteit ten koste van andere eenheden. Vooral de eenheid Oost-Nederland komt er volgens de omroep bekaaid af.

Eenheden in de Randstad zouden capaciteit moeten inleveren. De NOS baseert zich op een rekenmodel uit 2010, de zogeheten ‘Herijking van het budgetverdeelsysteem van de Nederlandse politie’.

Verouderde verdeelmethode

De politie heeft aan de NOS laten weten dat de verdeelmethodiek uit 2010 nog stamt uit de tijd van de regiokorpsen en geen deel uitmaakt van een wettelijke regeling. Het is maar de vraag of deze in 2023 nog het beste resultaat geeft of deze verdeling aansluit bij de hoge werklast van de eenheden.

Verzoek burgemeesters

Wel hebben de regioburgemeesters de minister verzocht om na te denken over een methode om de nu geldende verdeelsleutel te actualiseren. Hiermee kan in de toekomst eventuele extra sterkte worden verdeeld. De politie zal voor het ontwerp van die verdeelsleutel kennis en deskundigheid beschikbaar stellen.

Wettelijk vastgelegd

Wettelijk geldt er voor de politiesterkte maar één verdeelsleutel en dat is de tabel die onderdeel uitmaakt van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie. Dat Besluit is in werking getreden op 1 januari 2013, de begindatum van de nationale politie. De werkelijke verdeling van de operationele sterkte van eenheden komt hiermee op dit moment vrijwel overeen.

Bron: politie.nl 

Door Redactie

Geef een reactie