De door Plaatselijk Belang Heino (PB) tijdig ingediende ontwerpen voor de twee aansluitingen van Heino op de toekomstige N35 Wijthmen-Nijverdal werden niet meegenomen in de recent gepubliceerde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) van Rijkswaterstaat (RWS). Plaatselijk Belang Heino is zeer teleurgesteld. PB eist dat hun ontwerpen alsnog serieus worden meegenomen in het vervolgtraject. Mede hiervoor heeft PB een Zienswijze ingediend bij RWS.

Al vroeg in het proces leverde PB constructieve alternatieven voor de Heinose aansluitingen. Deze ontwerpen, breed gesteund door inwoners van Heino, zijn volgens PB goedkoper en dragen ook beter bij aan leefbaarheid en verkeersveiligheid in en om Heino dan de opties in de NRD en NKA.

Beloften nakomen

Tijdens overleggen met Rijkswaterstaat werd PB toegezegd dat hun ontwerpen zorgvuldig zouden worden geanalyseerd. Echter, in de NRD en NKA is hiervan geen sprake. PB mist een duidelijke vermelding van hun plannen en de bijbehorende analyses.

Onverklaarbare keuzes

De keuzes in de NRD en NKA verbazen PB. Rijkswaterstaat kiest bijvoorbeeld voor een groot half klaverblad bij de Dalfserweg, terwijl PB’s compactere Haarlemmermeer-ontwerp voor de aansluiting Heino-noord beter in de omgeving past. Bij de Berkendijk-aansluiting kiest Rijkswaterstaat voor een variant die door bestaand bos gaat. PB’s voorstel houdt veel meer rekening met het bestaande bos en landgoed.

Beter door samen te gaan werken

PB is ervan overtuigd dat haar ontwerpen leiden tot een beter resultaat voor de toekomstige N35 Wijthmen-Nijverdal. De ontwerpen zijn leefbaarder, milieuvriendelijker, goedkoper en genieten breder draagvlak onder de bevolking dan de huidige ontwerpen in de NRD. Daarom biedt PB haar expertise en lokale kennis aan om samen met RWS voor Heino en haar omgeving tot optimale ontwerpen voor de twee aansluitingen te komen, waarin alle belangen worden meegenomen. PB roept de betrokken overheden op om haar ontwerpen in het vervolgproces serieus te benutten.

 

Door Redactie