De fusie tussen de notarissen in Olst, Raalte en Heino was al eerder aangekondigd via de regionale media. Nu is ook het moment aangebroken om de nieuwe naam bekend te maken: Notariaat Salland. Misschien niet zo verrassend, maar het is wel een hele duidelijke bevestiging van de band met de streek. In dat plaatje past natuurlijk het behoud van de bestaande kantoren in Raalte, Heino en Olst. En er zijn zelfs plannen om in Wijhe weer fysiek aanwezig te zijn. 

Eigenlijk is het een simpel rekensommetje dat tot het samengaan van de notariskantoren heeft geleid. De praktijken hebben tegenwoordig met steeds meer regels te maken die ook net zo snel weer veranderen. “Om die ontwikkeling het hoofd te bieden en de particuliere en zakelijke klant net zo veel aandacht te kunnen geven als voorheen, is een krachtenbundeling noodzakelijk”, verduidelijken Erik Roelofs, Margreet Procee, Marjon van der Werf en Mark Oors.

Met de naam Notariaat Salland en het behoud c.q. de uitbreiding van het aantal kantoren benadrukken de notarissen de waarde van een lage drempel en het persoonlijke contact. “Het imago van de notaris waar je gemakkelijk naar binnen loopt, willen we zeker in stand houden. Bovendien vinden we het belangrijk onze producten en diensten met voldoende aandacht en kwaliteit aan te bieden”, geven ze aan.

Sterk team
Met het samengaan ontstaat één Sallands notariskantoor met een sterk team van gespecialiseerde notarissen. “De expertise is gegarandeerd en dat houden we op een hoog niveau door continu bij te spijkeren en kennis en ervaringen uit te wisselen. We hoeven het wiel natuurlijk niet opnieuw uit te vinden als een collega al specialist is”, aldus het viertal dat aangeeft dat de klant straks zelf kan kiezen met wie hij of zij zaken wil doen.

Notariaat Salland heeft een breed pakket aan dienstverlening te bieden dat alleen maar verder wordt uitgebreid. Of je nu als ondernemer behoefte hebt aan een samenwerkingsovereenkomst of dat je als particulier een erfrechtspecialist in de hand wil nemen. Of je je nu moet verdiepen in het agrarisch recht of dat er behoefte is aan bemiddeling in een scheidingssituatie; je kunt straks eigenlijk niet meer om Notariaat Salland heen. “En we proberen zoveel mogelijk op de vestiging af te spreken die voor de klant het meest ideaal is.”

Munstersestraat 8, Postbus 56, 8100 AB Raalte | T: 0572 35 88 33 | E: raalte@notariaatsalland.nl

Marktstraat 9, Postbus 38, 8140 AA Heino | T: 0572 39 22 33 | E: heino@notariaatsalland.nl

Olsterhof 26, Postbus 14, 8120 BB Olst | T: 0570 56 13 24 | E: olst@notariaatsalland.nl

Door Redactie

Geef een reactie