De Provinciale Staten (PS) van Overijssel hebben ingestemd met een investering van 4 miljoen euro in de ontwikkeling van openbaar vervoershubs. Het voorstel, ingediend door Gedeputeerde Staten (GS), beoogt de bereikbaarheid en mobiliteit in de provincie te verbeteren door verschillende vervoersmiddelen op strategische locaties te bundelen.

De pilot, die tot eind 2026 loopt, krijgt 3,5 miljoen euro voor de ontwikkeling van vijf geselecteerde hublocaties: treinstations Steenwijk, Kampen Zuid, Dalfsen, en P&R-locaties Enschede Zuiderval en Zwolle Hessenpoort. De resterende 500.000 euro is gereserveerd voor monitoring, evaluatie en onderzoek.

Discussies en bezwaren

Het voorstel werd kritisch ontvangen door enkele Statenleden. Bezwaren betroffen vooral de mogelijke verdwijning van bushaltes en de meerwaarde van de hubs voor plattelandsbewoners. Volt uitte zorgen dat de pilot vooral steden ten goede komt en niet genoeg rekening houdt met alternatieve vervoersmiddelen zoals deelscooters.

Toezeggingen en vertrouwen

Tijdens de vergaderingen deed gedeputeerde Bert Dadema (Mobiliteit) toezeggingen om PS tussentijds te informeren en aandacht te besteden aan toegankelijkheid en flexvervoer. Dadema benadrukte dat er geen bushaltes zouden verdwijnen door de pilot.

Stemuitslag

Het investeringsvoorstel werd uiteindelijk aangenomen met 43 stemmen voor en 2 tegen. ChristenUnie en BBB gaven hun steun onder de voorwaarde dat er geen buslijnen zouden worden beperkt na de pilot.

Door Redactie