Het Rijk heeft een voorzichtige stap gezet als het gaat om de aanpak van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Afgelopen zomer liet demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten dat de aanpak van dit stuk van de Rijksweg op pauze is gezet. In een brief aan de Tweede Kamer laat Harbers vandaag weten dat €15 miljoen beschikbaar is om op de korte termijn verbetering aan te brengen aan de rondweg N35. Tevens laat de minister weten dat zodra het kan de herstart van het project voorrang moet krijgen. Het besluit hierover lijkt echter bij het nieuwe kabinet te gaan liggen.

Gedeputeerde Dadema is blij dat het belang voor de aanpak van de N35 wordt benadrukt in Den-Haag en dat er een oplossing is gevonden voor het knooppunt, maar de bestuurder is nog voorzichtig met juichen: “We houden het ministerie nog wel aan de toezegging over voorrangverlening van het project rondweg N35 en verwachten dat de €100 miljoen die hiervoor is gereserveerd spoedig beschikbaar wordt gesteld. We hebben dan ook onze hoop gevestigd op de nieuwe Tweede Kamer die in januari de begroting gaat behandelen. Daarnaast gaan we aan de slag met het knooppunt. De pauzeknop mag er zo snel mogelijk af.”

Versnelde maatregelen provincie

De Provinciale Staten hebben afgelopen week opgeroepen om “in samenspraak met gemeente, plaatselijk belang Mariënheem en Rijkswaterstaat versneld te werken aan verbetering van de verkeersveiligheid en het beperken van de overlast totdat de rondweg wordt aangelegd”.

Knooppunt Raalte

In de brief van de demissionair minister is ook te lezen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat €13,5 miljoen beschikbaar stelt voor de aanpak van Knooppunt Raalte. Het ministerie wil de helft van het resterende tekort van € 21,5 miljoen bijdragen. De provincie is erg blij met deze belangrijke stap. Over het vervolg zal in de begrotingsbehandeling van 2024 verder gesproken worden.

Bezoek Harbers

Op maandag 13 november bracht demissionair minister Harbers een bezoek aan Mariënheem. Dit naar aanleiding van verschillende moties die in de Tweede Kamer zijn ingediend om het vertrouwen met de regio te herstellen.

Naast de N35 heeft Harbers in de MIRT-brief ook aandacht voor andere infrastructurele projecten in Overijssel.

Bekijk het hier: link naar brief.

Door Redactie

Geef een reactie