De ambities voor de woningbouwopgave in de regio Zwolle zijn groot. Zo ook voor woningstichting Vechtdal Wonen en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Beide partijen sloegen vorig jaar de handen ineen om vanuit ieders kennis en expertise hieraan een bijdrage te leveren. Woensdagmiddag 14 juni werd er op de Provada in de stand van BPD een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De komende jaren willen BPD en Vechtdal Wonen samen zo’n 200 woningen realiseren in het werkgebied van Vechtdal Wonen: Hardenberg, Ommen, Enschede, Raalte en Dalfsen. Partijen willen meer doorstroming van sociale huurders naar middenhuur of koop in de wijk bevorderen. Naast sociale en middeldure huurwoningen, worden ook koopwoningen gerealiseerd.

Martine van der Griendt, ontwikkelingsmanager BPD: “Onze missie is een betaalbaar thuis voor iedereen. We werken graag samen met woningcorporaties om gemixte en inclusieve woongebieden te realiseren. We hebben elkaar echt nodig om te zorgen dat er meer doorstroming en meer betaalbare woningen beschikbaar komen. De aanpak om daar te komen noemen wij bij BPD ook wel het Stadshuwelijk.”

Martijn Rink, directeur-bestuurder Vechtdal Wonen licht toe: “Wij geloven erin dat je meer bereikt als je samenwerkt. Via co-creatie en ketensamenwerking versterken we onze positie, kennis en daadkracht. Samen met andere corporaties, (zorg)instanties en een partij als BPD maken we ambities waar ten aanzien van het vergroten van ons huuraanbod én het creëren van inclusieve, waardevolle leefomgevingen.”

Deze samenwerkingsovereenkomst sluit aan bij afspraken uit de Regionale Woonagenda West-Overijssel van 24 februari 2021, de Woondeal West-Overijssel van 2 december 2022 en de tussen Vechtdal Wonen en de desbetreffende gemeente gemaakte prestatieafspraken.

Foto: v.l.n.r. Martijn Rink (directeur-bestuurder Vechtdal Wonen), Martine van der Griendt (ontwikkelingsmanager BPD) en Joost Mulder (directeur regio Noord-Oost & Midden BPD)

Door Redactie

Geef een reactie