Hoe je rouwt is heel persoonlijk. Er bestaat geen handboek, er is geen vastgelegd tempo. Iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier. Een rouwproces kan ontstaan bij het verlies van een partner, kind of familielid. Of bij een ander groot gemis, zoals het verlies van gezondheid, een verlangen of een relatie.

Het is fijn als je dan ondersteuning krijgt van familie en vrienden. In de loop van de tijd kan steun en begrip soms minder worden of anders. Terwijl voor jou de behoefte blijft bestaan om je verdriet, het gemis of praktische zorgen te uiten. ‘Steun na partnerverlies’ van De Kern en WijZ Welzijn is voor iedereen die met het verlies van een partner te maken heeft, recent of langer geleden. Voor mentale ondersteuning en voor praktische hulp.

“Mijn man overleed na een lang ziekbed. Eerst voelde ik wat rust en opluchting omdat hij niet langer hoefde te lijden. Maar na enige tijd merkte ik dat het verdriet en het gemis groter werd. Mijn familie en vrienden waren wel steunend geweest, maar dat werd wel minder. Ook viel mij op dat de naam van Paul niet meer zo vaak werd genoemd. In de gesprekken bij De Kern werden mij de juiste vragen gesteld en werd er geluisterd naar wat er is gebeurd, hoe het voor mij was en welke mooie herinneringen ik heb aan Paul. Ook werd er meegedacht wat ik nodig had om mijn leven weer een beetje op te pakken. Ik ben blij dat ik de stap heb gezet om te bellen en een afspraak te maken.” (Ans, 54 jaar)

Debby Brokelman, maatschappelijk werker bij De Kern, vertelt: “’Steun na partnerverlies’ is een samenwerking tussen Gemeente Raalte, WijZ Welzijn en De Kern. We hebben alle drie immers oog voor het welzijn van de inwoners van Raalte en zien de impact van een rouwproces op het dagelijks leven. Ondersteuning en praktische hulp kan dan helpen, maar niet iedereen weet dat dat bestaat. Daarom sturen wij in de periode na het overlijden van iemands partner, de nabestaande een brief over ‘Steun na partnerverlies’. Voor de één is die timing heel prettig; een handreiking in een moeilijk moment. De ander bewaart ‘m een tijdje tot men er aan toe is. Voor de nabestaande is er professionele begeleiding of contact met ervaringsdeskundige vrijwilligers. Ook kan men deelnemen aan een lotgenotengroep. Deelnemers aan onze groep geven aan dat ze daar veel steun aan hebben. De herkenning in zo’n groep geeft kracht, soms is een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. Dat is heel bijzonder.”

Heb je behoefte om met iemand te praten over het verlies waar jij mee te maken hebt? Bel dan gerust met De Kern maatschappelijke dienstverlening en vraag naar Debby Brokelman of Greta van Unen. Zij zijn bereikbaar via: 0570 – 547 300. De Kern biedt brede begeleiding op verschillende levensgebieden. De hulp is gratis. Lees meer op www.stdekern.nl.

In januari 2023 starten wij weer met een lotgenotengroep ‘steun na partnerverlies’.

Er zijn nog enkele plekken vrij. Heeft u interesse? Bel dan gerust voor informatie. Telefoonnummer:
0570 – 547 300

Deelname aan deze groep is gratis.

De Kern
Passage 10, 8102 EW Raalte
www.stdekern.nl
facebook.com/dekernraalte

Door Redactie

Geef een reactie