Martine Scholten besloot voor zichzelf te beginnen nadat ze jarenlang als (interim) businesscontroller bij de Rabobank had gewerkt. Mede door allerlei omstandigheden in haar privéleven, verschoof haar zakelijke ambitie meer en meer naar de wens om mensen te helpen. Ze volgde coach-opleidingen en is afgelopen zomer van start gegaan met ’t Salland Coaching en Organisatieadvies. Ze coacht en begeleidt mensen en ondersteunt bedrijven bij de professionalisering van de bedrijfsvoering en personeel. Hieraan geeft ze op dit moment invulling bij Stichting OZOverbindzorg als interim manager Bedrijfsvoering. Ook helpt ze mensen als vrijwilligster bij de thuisadministratie Humanitas. 

Martine: “Zelf heb ik een tijdje coaching gevolgd. Ik was net gescheiden en ik kreeg borstkanker. Dit was zeker geen gemakkelijke periode. Maar het heeft me veel gebracht en ik heb het positieve eruit gehaald. Coaching heeft me hierbij ondersteund. Zo wilde ik ook andere mensen gaan helpen. En omdat ik al jaren werkte met de ins en outs van de interne bedrijfsvoering besloot ik deze twee dingen te gaan combineren.”

Afgelopen zomer is ’t Salland van start gegaan. Martine coacht zowel particulieren als medewerkers bij organisaties. Ze helpt mensen om het beste uit zichzelf te halen met als hoogste doel, dat men zich thuis gaat voelen bij zichzelf. Zo heeft ze onder meer een traject opgezet bij Rapidline in Raalte. Medewerkers worden begeleid en gecoacht door Martine.

“Eerst houd ik in dit traject een intakegesprek. Hierbij kijk ik vooral naar de persoon zelf. Wat zijn de kwaliteiten? Vanuit hetgeen er al is, gaan we het talent verder ontwikkelen. Door middel van een stappenplan kijken we naar: Wat is je doel en waar wil je naartoe? Waar sta je dan nu en wat zit er nog tussen? En daar gaan we mee aan de slag. Passend bij en afgestemd met de persoon gebruik ik bijvoorbeeld het kwaliteitenspel, we brainstormen op flipover, we doen oefeningen of maken een wandeling. Ook kan een korte meditatie of ‘gewoon luisteren’ erg zinvol zijn. De sessies zijn bedoeld om iemand zich beter te laten voelen. Zo kunnen bepaalde vaardigheden meer ontwikkeld worden of kan naar een bepaalde functie toegewerkt worden. Mens en bedrijfsdoel stem ik op elkaar af.”

“Het is enorm positief werk, als je mensen kan laten zien wat hun talenten zijn. En hoe ze deze kunnen gebruiken, om het verschil te maken. Zo heb ik eens iemand begeleid die door de coaching zoveel meer zelfvertrouwen kreeg, dat hij bijna vloeiend doorstroomde naar een kartrekker voor het bedrijf. Mijn uitgangspunt is altijd, werken vanuit iemands eigen kwaliteiten.”
In februari gaat ze van start met de opleiding stress­coaching. Zo kan ze ook op dat gebied onder­steuning bieden.

Martine helpt ook particulieren die net als zij destijds, een bepaalde ziekte hebben of hadden. Ze ondersteunt mensen die hun baan kwijt zijn geraakt, of vastgelopen zijn. Ze laat mensen hun oorspronkelijke doelen weer vinden. En wat vooral belangrijk is, ze helpt mensen zichzelf te herinneren en het beste uit zichzelf te halen.

’t Salland Coaching & Organisatieadvies
Martine Scholten
Oude Twentseweg 22, 8105 RG  Luttenberg
martine@tsalland.nl
www.tsalland.nl

Door Redactie