Verkenners Jolanda Waaijer en Wout Wagenmans presenteren woensdag 19 april hun advies aan Provinciale Staten in Overijssel. Na een periode van verkenning adviseren zij om een formatieproces te starten met de partijen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP om te onderzoeken of zij een coalitie kunnen vormen. De geconstateerde inhoudelijke verschillen tussen deze partijen lijken overbrugbaar en de door deze partijen beoogde bestuursstijl sluit goed op elkaar aan.

Verkenning

De BBB kwam op 15 maart in Overijssel als grootste partij uit de verkiezingen en heeft, in afstemming met de andere partijen, verkenners aangesteld. Na het duidingsdebat over de verkiezingsuitslag op 30 maart in Provinciale Staten zijn alle lijstrekkers ingegaan op de uitnodiging voor een eerste gesprek met de verkenners. Nadat met alle partijen is gesproken is een afweging gemaakt om met zeven partijen een tweede gesprek aan te gaan. Hier is nadrukkelijker gesproken over de onderwerpen waar op basis van de verkiezingsprogramma’s duidelijke verschillen van inzicht zijn. Gesproken is over de (on)overbrugbaarheid van verschillen en de opties en mogelijkheden die lijsttrekkers hier zien of breekpunten die hier mogelijk zijn. Ook is een verdere verdieping gemaakt op de stijl van besturen, de visie op samenwerken en wat belangrijke elementen zijn voor stabiliteit van bestuur. Daarnaast heeft iedere partij uitgangspunten meegegeven waar in hun optiek een nieuwe coalitie aan moet voldoen en zijn ze gevraagd naar hun ‘wenscoalitie’.

‘Blik naar voren gericht’

Jolanda Waaijer en Wout Wagenmans blikken terug op een periode waarin ze met alle partijen goede gesprekken hebben gevoerd: “Wij hebben het proces van de verkenning gezien als de start van waaruit je met elkaar bouwt aan een nieuwe Staten- en bestuursperiode. De blik is in de gesprekken dan ook steeds naar voren gericht geweest. Los daarvan hebben we ook ruimte gegeven om vanuit een lerend perspectief, terug te kijken op het eigen en onderling functioneren in de vorige periode. Wij spreken onze waardering uit aan alle partijen voor de openheid en het vertrouwen dat zij ons hebben gegeven. We hopen dat we hiermee een bijdrage hebben kunnen leveren aan de start van een nieuwe, constructieve en plezierige bestuursperiode van Provinciale Staten van Overijssel.”

Start formatieproces

Met het opleveren van dit rapport is het proces van verkennen afgerond en kan het formatieproces in gang worden gezet om te komen tot een nieuwe coalitie. Het is aan Provinciale Staten om hiertoe te besluiten en ook om hiervoor een formateur(s) aan te wijzen.

Door Redactie

Geef een reactie