Op 11 november 2008 besloot het bestuur van de parochie H. Paulus op verzoek van de Voedselbank Deventer in het Pauluszaaltje voedselpakketten te gaan verstrekken. Om de veertien dagen werd aan 8 gezinnen in Raalte een voedselpakket verstrekt.

Begin 2014 deed de Voedselbank Deventer het verzoek te bezien of in Raalte een zelfstandige Voedselbank kon worden opgericht. De grote stijging van het aantal klanten, inclusief Raalte, was de reden van het verzoek Op het moment van deze vraag werden door de Voedselbank Deventer voor Raalte 64 pakketten klaar gemaakt.
Een aantal vrijwilligers werd bereid gevonden een bestuur te vormen. De eerste taak van dat bestuur was het zoeken naar een geschikte locatie. Deze werd gevonden aan de Boeierstraat 10f. Vervolgens werd op 3 juli 2014 de Voedselbank Raalte e(n) o(mstreken) opgericht.

Bewust is voor e.o. gekozen, omdat ook aan inwoners van de gemeente Olst-Wijhe en in Lemelerveld voedselpakketten werden en nog steeds worden verstrekt.

Al vrij snel is besloten wekelijks een voedselpakket te gaan verstrekken. In de loop der jaren steeg het aantal klanten en dat gaf aanleiding naar andere huisvesting uit te kijken. In eerste instantie werd naar bestaande panden in Raalte gekeken. De huurprijzen die werden gevraagd waren voor de Voedselbank, waarvan de inkomsten hoofdzakelijk bestaan uit donaties en giften, niet op te brengen. Om die reden werd besloten de mogelijkheid te gaan onderzoeken een gebouw in eigen beheer te gaan realiseren. Dit is uiteindelijk mede dankzij de Gemeente Raalte gelukt. Om als Voedselbank voor een hypotheek in aanmerking te komen moest de gemeente garant staan. Aan rente en aflossing betaalt de Voedselbank gedurende 30 jaar een vast bedrag. Dit bedrag is minder dan de huur die werd betaald aan de Boeierstraat. Per saldo is de Voedselbank er zowel qua ruimte als financieel gezien op vooruitgegaan.

Bij het besluit te gaan bouwen heeft het bestuur als doel gesteld een energiezuinig gebouw te realiseren. De warmte die vrijkomt van de koel- en vriescel wordt teruggewonnen. Hierdoor kon vloerverwarming worden gerealiseerd. Met het nog aanbrengen van zonnepanelen wordt het gestelde doel, een energiezuinig gebouw, gehaald.

De nieuwe huisvesting biedt tevens de mogelijkheid om voedsel te verstrekken in het zogenaamde winkelconcept. Werden voorheen de producten in kratten aan de klanten beschikbaar gesteld, nu kunnen de klanten in Raalte op basis van de grootte van het gezin zelf de door hen gewenste producten uitzoeken en meenemen. Voor de cliƫnten die in Olst-Wijhe en Heino hun pakket in ontvangst nemen is dit concept helaas niet mogelijk.

Momenteel verstrekt de Voedselbank met 82 vrijwilligers aan 133 gezinnen, 392 personen, waaronder 149 kinderen jonger dan 18 jaar, wekelijks op vrijdag voedsel.

Op 12 december 2023 vindt de officiƫle opening plaats. Zaterdag 16 december 2023 is het open huis aan de Parallelweg 5 (voormalig MBI-terrein). Belangstellenden zijn van harte welkom.

Door Redactie

Geef een reactie