Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Arco Hofland uit Holten per 17 juli a.s. aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Raalte. Deze tijdelijke benoeming sluit aan op het vertrek van burgemeester Martijn Dadema. De beëdiging vindt komende maandag plaats op het provinciehuis in Zwolle.

Arco Hofland (geboren in 1958 te Naaldwijk) is een zeer ervaren bestuurder. Hij was van 2010-2022 burgemeester in Rijssen-Holten en nam het ambt in zijn gemeente aansluitend nog waar tot maart jl. Hofland heeft zich laten zien als een betrokken en ondernemend burgervader, ook eerder in Zwartewaterland. Ook was hij actief voor de regio Twente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Continuïteit van bestuur

Martijn Dadema is onlangs eervol ontslagen als burgemeester van Raalte en is inmiddels geïnstalleerd als gedeputeerde in deze provincie. “De gemeente is gebaat bij een ervaren burgemeester om de continuïteit van bestuur, juist ook in de komende zomermaanden, te waarborgen”, aldus de Commissaris van de Koning Andries Heidema die heeft besloten om Arco Hofland aan te stellen. De waarneming als burgemeester zal zijn voor de tijd dat de burgemeesterspost vacant is. Het besluit om een waarnemend burgemeester te benoemen is in goed overleg tot stand gekomen met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en adviseurs vanuit het college.

‘Ambtsuitoefening in goede handen’

“Ik heb waardering voor de wijze waarop Arco Hofland de gemeente Rijssen-Holten de afgelopen bijna 13 jaar heeft gediend”, vertelt Heidema. “De ambtsuitoefening is ook tijdens de zoektocht naar een opvolger bij hem in goede handen. Ik waardeer het zeer dat hij dit voor de gemeente Raalte en de regio wil doen totdat de Kroonbenoemde opvolger het stokje kan overnemen, hij kent ook Salland goed.”

Vacature nieuwe burgemeester

De Commissaris van de Koning verwacht later dit jaar met de gemeenteraad van start te gaan met de procedure voor een nieuwe burgemeester. Daarvoor zullen de wensen vanuit de raad worden vastgelegd in een profielschets. Daarna zal de vacature worden opengesteld en kunnen belangstellenden solliciteren. Naar verwachting kan Raalte in de loop van volgend jaar de nieuwe burgemeester verwelkomen.

 

Door Redactie

Geef een reactie