Elke dinsdag een sjoelcompetitie of wekelijks op de koffie bij de buurvrouw. In Het Hofstedehuis aan de Zwolseweg in Raalte wonen en leven de bewoners zoveel mogelijk zoals zij dat zelf willen en gewend zijn. Het zorgteam van de kleinschalige én betaalbare woonzorglocatie voor maximaal 22 bewoners met dementie staat 24/7 klaar om hen te ondersteunen op de momenten dat het nodig is. “Als medewerkers zijn wij bij de bewoners op bezoek, het is hún huis.”

Het Hofstedehuis is een locatie van de landelijke zorgorganisatie Dagelijks Leven, gespecialiseerd in persoonsgerichte dementiezorg in kleinschalige setting. “Onze visie is Ken mij, Zie mij, Hoor mij, Laat mij, en die visie werkt door in alles wat we doen”, vertelt Marjolein Timmerman, locatiemanager van de zorglocatie in Raalte. “Wij doen elke dag ons best onze bewoners écht goed te leren kennen. Het levensverhaal van de bewoner vormt de basis van onze zorg. Door hen vervolgens te blijven zien als de mensen die zij zijn en elke dag te luisteren naar hun wensen en behoeften, kunnen wij echt passende zorg bieden.”

Eigen regie

Dat betekent ook “laten” als het kan, vervolgt Marjolein. “Eigen regie speelt een grote rol bij ons thuis. Als iemand prima zijn eigen brood kan smeren, waarom zouden wij daar dan bij helpen? We stimuleren bewoners ook om zoveel mogelijk de huishoudelijke taken te blijven doen waar zij plezier uithalen. Even de stofzuiger door de gang halen, in de tuin aan de slag of onze kok helpen met het bereiden van de maaltijd, bijvoorbeeld. Blijft iemand liever in zijn eigen studio om te puzzelen? Ook geen probleem. Verder is er een uitgebreid activiteitenprogramma, maar kiezen bewoners zelf of zij meedoen of niet.”

Betaalbaar voor iedereen

Elke bewoner kan zijn of haar eigen studio met badkamer en keukenblokje naar eigen wens inrichten met vertrouwde meubels. De huur van de studio is betaalbaar, wil Marjolein benadrukken. “Ook met alleen AOW. De huur voor de kleinste studio van 30m2 bedraagt rond de 650 euro per vier weken, voor de grootste studio van 50m2 rond de 800 euro. Daarbij komen dan nog de servicekosten voor zaken als eten, de was en schoonmaak; dat is rond de 200 euro per vier weken. Doordat bij ons de woon- en zorgkosten van elkaar gescheiden zijn, betalen bewoners verder een lage inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK. Het is wel goed om er rekening mee te houden dat zorgverzekeringskosten blijven.”

Trots op het warme team

Marjolein is als locatiemanager supertrots op Het Hofstedehuis én de medewerkers. “Op het onafhankelijke patiëntenplatform Zorgkaart Nederland waarderen bewoners en verwanten ons gemiddeld met een 9,5, dat is geweldig. Ons warme en hartelijke zorgteam bestaat dan ook uit 30 echte toppers: een kok, een activiteitenbegeleider, huishoudelijke medewerkers, gastvrouwen, helpende, verzorgenden IG, verpleegkundigen en gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie (GVP). Natuurlijk zijn ook onze vrijwilligers niet weg te denken: zij zorgen voor extra aandacht en gezelligheid. Wij zijn nog op zoek naar een ontbijtvrijwilliger, zonder verplichtingen.”

Open poort

De locatie, midden in Raalte, is perfect voor de zorg die Het Hofstedehuis biedt, vervolgt Marjolein. “Rondom onze prachtige, ruime tuin staat een hek, maar de poort is open. Bewoners kunnen zolang als dat nog veilig kan zelfstandig op pad, bijvoorbeeld om boodschappen te doen in het dorp.” Er bestaat nogal eens het misverstand dat mensen niet in Het Hofstedehuis kunnen blijven wonen als er meer lichamelijke zorg nodig is. “Maar onze bewoners kunnen gewoon bij ons blijven wonen, wij passen de zorg aan op de situatie. Ook als er palliatieve (terminale) zorg nodig is.”

Neem voor meer informatie over vrijwilligerswerk of wonen bij Het Hofstedehuis contact op met Marjolein Timmerman via m.witjes@dagelijks-leven.nl of via 06-13315965. Zie ook www.hethofstedehuis.nl. De Stichting Vrienden van het Hofstedehuis is opgericht met als doel om voor de bewoners in het Hofstedehuis wat extra’s te kunnen doen wat niet vanuit reguliere budgetten bekostigd kan worden. Voor meer informatie: vvhraalte@gmail.com.

Door Redactie