Als de kleine roetbij het goed heeft in Salland, gaat het beter met onze natuur. Daarom gaan Bijenvereniging Heino en de Duurzaamheidscoalitie deze wilde bij adopteren in samenwerking met de Bijenbeweging Overijssel. Vrijdagavond 2 december is de aftrap. Iedereen is welkom vanaf 19.30 in het Dorpshuus in Heino om mee te denken over wat we kunnen doen om de kleine roetbij een goede toekomst te geven in Salland.

Een Sallandse Bij

“Wat kun je doen aan de achteruitgang van aantallen en soorten insecten? “ Dat vragen Bijenvereniging Heino en de Duurzaamheidscoalitie zich af. Steeds kleiner wordende populaties van insecten en afname van soorten dragen bij aan de afkalving van de gezondheid van de aarde.

Bijenvereniging Heino en de duurzaamheidscoalitie adopteren daarom de kleine roetbij als Sallandse bij. Nu heb je meer dan 360 soorten wilde bijen in Nederland. Dus waarom dan deze kleine roetbij? Omdat het een bij is die het moeilijk heeft, maar tegelijkertijd wel zijn eten haalt op bloemen die hier veel voor kunnen komen.

Bovendien, deze bij nestelt in zandgrond, iets waar Salland rijk aan is. Daardoor zijn juist hier heel veel acties te bedenken voor dit project. En als het de roetbij weer goed gaat, betekent dat voor de bij én voor andere insecten in het algemeen ook een grote verbetering.

Inspirerende verhalen

Op vrijdag 2 december organiseren de imkers en de duurzaamheidscoalitie een avond waarbij iedereen mag meedenken over wat we kunnen doen om onze Sallandse bij een fijn thuis te geven.

Ter inspiratie zullen Natuur&Milieu Overijssel, bioboer Jan Overesch, Landschap Overijssel, Waterschap Drents en Overijsselse Delta, Salland Zoemt, Natuurmonumenten (Landgoed de Colckhof), Duurzaam Heino pitches houden over wat zij al doen voor de biodiversiteit. De Sallandse Vlinderfotograaf zal uitleg geven over de kleine roetbij en wat deze nodig heeft.

Naast het bedenken en opstarten van nieuwe acties voor de kleine roetbij is deze bijeenkomst ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met al bestaande groene initiatieven.

Van harte welkom

Kortom, als u al deelneemt aan een groen initiatief, een goed idee heeft of gewoon geïnteresseerd bent in verbeteren van biodiversiteit in Heino en de wijde omgeving, kom dan vooral naar deze avond in het Dorpshuus in Heino! Kijk op www.duurzaamheidscoalitie.nl om je aan te melden.

Door Redactie

Geef een reactie