De provincie Overijssel en het Rijk hebben afspraken gemaakt over de ontsluiting en bereikbaarheid van de grootschalige NOVEX-woningbouwlocatie Zwolle Spoorzone en Binnenstad. Met een Rijksbijdrage van € 71,7 miljoen krijgen deze ontwikkelingen een flinke impuls.

Ook woningbouwlocaties in Deventer, Hengelo en Kampen kunnen rekenen op co-financiering. Dat is een deel van de uitkomsten van het overleg dat de provincie heeft gevoerd met de ministers Harbers (I&W) en De Jonge (VRO) en staatssecretaris Heijnen (I&W) over de invulling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). In het jaarlijkse overleg worden plannen gemaakt voor de toekomst van bereikbaarheid, water en ruimte in de regio.

Gedeputeerde Boerman van Mobiliteit, Klimaatadaptatie en Water: “We kijken terug op een inhoudelijk goed overleg waarin we samen met het Rijk stappen zetten om woningbouw en bereikbaarheid in samenhang op te pakken. Dit gaat hand in hand. Samen met de partijen in de regio gaan we hier nu concreet mee aan de slag.”

Ontsluiting woningbouwlocaties Deventer, Hengelo en Kampen

Ook voor de versnelling van de ontsluiting van woningbouwlocaties in Deventer, Hengelo en Kampen komt financiering beschikbaar. Het gaat om Keizerslanden en Centrumschil in Deventer, Hart van Zuid en Binnenstad in Hengelo en de Reevedelta in Kampen. Hiervoor komt 60 miljoen euro aan co-financiering vanuit het Rijk. Gedeputeerde Van Haaf van Wonen, Ruimte en Retail is blij met deze toezegging: ‘De bouw heeft het moeilijk. De 130 miljoen van het Rijk voor mobiliteit en woningbouw is een belangrijke bijdrage dat onze woningbouwambitie een boost geeft.’

Woningbouw vraagt om goede bereikbaarheid

In Zwolle worden in de Spoorzone en Binnenstad tot en met 2030 in totaal 8.800 woningen gebouwd. Dit vraagt om een goede ontsluiting en bereikbaarheid van deze locaties. Daar hebben het Rijk en provincie afspraken over gemaakt. In een zogenaamd mobiliteitspakket zit onder andere een voetgangersbrug over de IJsselallee en een fietstunnel van de IJsselallee naar Zwolle-Zuid. Ook stationsmaatregelen zijn onderdeel van de plannen.

Daarnaast is het verder ontwikkelen van een integraal mobiliteitssysteem belangrijk, met investeringen in het langzaamverkeersnetwerk voor fiets en en voetganger, afspraken over parkeerbeleid, inzet op OV-bereikbaarheid door HOV-bus en inzet op deelmobiliteit. Deze maatregelen zullen mede zorgen voor ontlasting van de A28. Het Rijk stelt hiervoor € 71,7 miljoen beschikbaar, waarbij uitgegaan wordt van 50% cofinanciering door samenwerkende partijen in de regio.

Corridor Zwolle-Twente-Münster

De spoorlijn Zwolle-Twente-Münster is een belangrijke schakel in het grensoverschrijdend treinvervoer tussen Nederland en Duitsland. Op dit moment rijden er nog dieseltreinen tussen Enschede en Duitsland. Aan Duitse zijde wil men in 2028 de dieseltreinen vervangen door elektrische treinen. Als Nederland deze ontwikkeling niet volgt, stopt in 2028 de treindienst.

Daarom krijgt ProRail een opdracht om elektrificatie van het spoor tussen Enschede en Gronau te verkennen. In de verkenning onderzoekt ProRail ook welke maatregelen nodig zijn voor doorkoppelen van sporen. Dan kunnen in de toekomst de stootjukken op station Enschede weggehaald worden, zodat een binnenkomende Duitse trein door kan rijden naar Hengelo. Het Rijk reserveert 30 miljoen euro om mee te betalen aan de elektrificatie.

Veilig, Slim en Duurzaam

Het Rijk en de regio willen mobiliteit veiliger, slimmer en duurzamer maken. Samen met het Rijk investeren we € 3 miljoen om dit te stimuleren. Werkgevers worden geholpen om werkgerelateerde mobiliteit te verduurzamen, thuiswerkmogelijkheden te bevorderen en reizen over de dag en over de week beter te spreiden. Dat laatste geldt ook voor het onderwijs. Fietsgebruik door forenzen wordt gestimuleerd. Een deel van het budget wordt ingezet voor realisatie van deelmobiliteithubs in de gemeente Enschede.

 

Door Redactie

Geef een reactie