Netbeheerder TenneT wil het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan in Raalte vernieuwen en uitbreiden. Dat is nodig omdat het huidige hoogspanningsstation oud is en de vraag naar elektriciteit toeneemt. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het college van B&W staat hier positief tegenover. Dat betekent dat TenneT de plannen verder kan uitwerken.

In gesprek met de buurt

Het afgelopen jaar heeft TenneT verschillende gesprekken gevoerd met omwonenden. Onder meer over de veiligheid en het voorkomen van hinder in de wijk tijdens de werkzaamheden. Er is afgesproken dat al het bouwverkeer via de entree aan de Westdorplaan gaat en dus niet in de achterliggende wijk komt.

Het speelveld aan de Iepensingel was ook onderdeel van het gesprek. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het speelveld ingericht als werkterrein en na de werkzaamheden blijft er minder speelruimte over (zie afbeelding). Om ervoor te zorgen dat kinderen in de buurt kunnen blijven spelen, zorgde TenneT voor een pannakooi en wordt ook de rest van het speelveld aangepakt. Verderop in de wijk is ook een speelpleintje opgeknapt, hier heeft de netbeheerder financieel aan bijgedragen.

Begin november kwamen directe buren van het hoogspanningsstation bij elkaar om met TenneT te praten over onder meer magneetvelden na de uitbreiding van het hoogspanningsstation. De zorgen werden door de landelijke netbeheerder tijdens die bijeenkomst weggenomen.

Bestemmingsplanprocedure

De komende periode vinden er aanvullende onderzoeken plaats en werkt TenneT de plannen verder uit. Omwonenden worden daar ook weer bij betrokken. De bestemmingsplanprocedure voor het hoogspanningsstation start in 2023. Onderdeel daarvan is het ter inzage leggen van het bestemmingsplan. Zodra hier meer over bekend is, wordt hierover gecommuniceerd.

Ondergronds brengen hoogspanningslijnen

De uitbreiding van het hoogspanningsstation valt samen met het ondergronds brengen en verzwaren van de hoogspanningslijnen in de wijken Langkamp en Vloedkampen. Beide projecten staan los van elkaar. De werkzaamheden worden wel op elkaar afgestemd, zodat de ondergrondse kabels straks op het nieuwe hoogspanningsstation worden aangesloten.

TenneT werkt momenteel ook aan een nieuw bestemmingsplan voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. In het voorjaar organiseert de netbeheerder een inloopbijeenkomst waarop de buurt weer wordt bijgepraat. Ga voor meer informatie over deze werkzaamheden naar www.raalte.nl/verkabeling. Daar vind je ook een link naar de projectpagina van netbeheerder TenneT.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie