RAALTE, het economische centrum van Salland

Gemeentebelangen is sterk verankerd in de samenleving van Raalte en dit vertaald zich naar hoe Gemeentebelangen Raalte mede gevormd heeft tot wat het nu is. Raalte heeft een sterke positie in de regio. Niet alleen op economisch gebied, maar ook sociaal/maatschappelijk als op cultureel en sportief gebied. Ja, Raalte heeft veel te bieden!

De inbreng en wensen van de inwoners staan bij Gemeentebelangen altijd centraal. Wij zijn een dienende politieke vereniging die de belangen van haar inwoners vooropstelt. Dit maakt ons ook een echte mensenpartij waar allerlei kleuren en gezindten bij elkaar komen. Laagdrempelig, benaderbaar met een luisterend oor en handelend met een pragmatische inslag is kenmerkend voor onze partij. Samen met de inwoners beleid maken is ons motto. Samen werken om wensen van jullie als inwoners waar mogelijk waar te maken. Nu wordt het nieuwe politiek genoemd, maar wij zijn deze weg al jaren eerder ingeslagen. Natuurlijk kan dit beter en daar gaan we ook voor!

Het is prettig wonen in Raalte zowel voor onze oudere als onze jonge inwoners. Er zijn veel voorzieningen onder handbereik en goede scholen op loopafstand. Tijenraan is compleet vernieuwd. Ook het Carmel College Salland en Landstede voorzien in de behoefte van scholing in eigen omgeving.

De oudere inwoners moeten langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dat is mooi, maar niet altijd vanzelfsprekend. Gemeentebelangen wil zorg dragen hiervoor. Maatwerk leveren waar er aanpassingen nodig zijn in woonomgeving. Met de nodige aandacht voor vereenzaming.

Daarnaast worden er kantoor- en detailhandelbestemmingen in en om het centrum gewijzigd om passende woonbestemmingen voor alle doelgroepen te realiseren.

Achterover leunen zit niet in het DNA van Gemeentebelangen. Er is nog veel te doen.

Industrieterrein Zegge 7 biedt de ondernemers veel toekomstperspectief, maar ook de behoefte van de ondernemers in de kernen gaan we niet vergeten.

De steden Zwolle, Deventer en regio Twente zijn redelijk gemakkelijk te bereiken, maar de doorstroming gaan we verbeteren. Niet alleen de N35 heeft hierbij onze aandacht.

Verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt van ons. Wij gaan dit samen met de inwoners verder invullen en vorm geven.

Er komt nu eindelijk een directe fietsverbinding met Raalte Noord en het centrum van Raalte dorp. Een transferium bij het station is een verdere verbetering van de mobiliteit.

Een fietssnelweg van Raalte naar Zwolle stond 4 jaar geleden al op onze wensenlijst en krijgt steeds meer vorm.

Gemeentebelangen heeft als visie dat het centrum van Raalte waaronder de Grote markt, Domineeskamp en de directe omgeving toekomstproof gemaakt moet worden met de Plaskerk als historisch middelpunt. Een bruisend centrum, daar gaan we voor!

In het kader van duurzaamheid is het gasloos bouwen en het omschakelen naar andere energie bronnen een grote opgave, maar wel ons uitgangspunt.

Gemeentebelangen ziet het als een uitdaging om te komen tot een energieneutrale samenleving .

Niet alleen ons landschap met al haar landgoederen is fantastisch mooi, maar ook een belangrijke economische pijler voor Raalte en steeds meer in trek bij toeristen. De evenementen zoals Ribs & Bleus, Stoppelhaene, CSI Raalte , wandelvierdaagse en ga zo maar door, trekken enorm veel bezoekers.

Ook de agrarische bedrijven, zowel de biologische als reguliere, ontwikkelen zich in Salland op een positieve manier. Men is heel gericht bezig om de kloof tussen de agrarische ondernemers en de bewoners kleiner te maken. Toch is het noodzakelijk om een brede maatschappelijke discussie te voeren over de landbouw, de bollenteelt en in het bijzonder de intensieve veehouderij. Rode draad in deze discussie is de biodiversiteit.

Ons gezamenlijk doel is dat wij Raalte nog sterker maken. Onze enthousiaste kandidaten komen uit Raalte weten wat er leeft. Frank Niens, Wim de Hair, Monique Fidom en Annelies Zwat hebben een luisterend oor en kunnen dit bespreekbaar maken binnen de fractie.

Samen met u wordt het nog aantrekkelijker in Raalte.

 

Wout Wagenmans
Lijsttrekker
Gemeentebelangen
Lijst 1
www.gbraalte.nl

Door Redactie

Geef een reactie