‘Die blik van buiten heeft ons echt enorm geholpen’

Nog niet zo lang geleden zijn Edwin, Hang en hun zoontje Sam van ruim twee jaar in Raalte komen wonen. Een mooi gezin waar drie verschillende talen worden gesproken: Nederlands, Engels en Vietnamees. In welke taal Sam ook wordt aangesproken, hij begrijpt het feilloos. Alleen wilde het hem niet goed lukken zelf woorden te vinden. De opgelopen taalachterstand wisten de ouders niet zelf op te lossen, een doorverwijzing naar Home-Start bleek een goede zet. “Wij zagen niet alleen dat Sam ervan genoot, hij is ook veel meer gaan praten”, vertelt Edwin hun verhaal.  

Nieuw in Raalte hebben Edwin, Hang en dus ook Sam weinig familie, vrienden en kennissen in de buurt. “Er was voor Sam maar weinig gelegenheid om spelenderwijs Nederlands te leren”, gaat Edwin verder. “Hang en ik spreken onderling Engels en Sam ging automatisch in dat vaste patroon mee. Als hij ons iets duidelijk wilde maken, kwam hij zelf niet veel verder dan ‘eh, eh’ om ons vervolgens bij de hand te pakken en te laten zien wat hij eigenlijk wilde zeggen.”

Goede stimulans
Vanuit Home-Start kwam Marijke als vrijwilliger in het gezin. “Om Sams vertrouwen te winnen, ben ik eerst boekjes met hem gaan lezen. Later zijn we met een bal naar de speeltuin gegaan als stimulans om met andere kinderen te spelen. Ik zag meteen dat Sam graag andere kinderen ziet en spontaan op ze afloopt.” Ook onderzocht Marijke andere mogelijkheden om het Nederlands bij Sam (en Hang) te bevorderen. Al snel werd de weg naar het Mama Café en het wekelijkse voorleesuurtje in de bibliotheek gevonden.

Blik van buiten
Na vier maanden zit het werk van Marijke erop. “Ik neem met een goed gevoel afscheid, ben blij dat Sam grote stappen heeft gemaakt. Als ouder weet ik dat het soms best lastig kan zijn in een gezin en dat het dan best fijn is als iemand je helpt.” Dat gevoel deelt Edwin. “Wij zagen het zelf niet als een probleem. Maar als je kind de dupe wordt, moet je hulp vragen. Wij zijn in ieder geval blij met deze blik van buiten. Vertrouwd met ons eigen patroon, zagen we niet altijd andere oplossingen. Hierbij helpen de adviezen van Marijke ook ons echt verder.” 

Met het vertrek van Marijke is Sam er natuurlijk nog niet. Dankzij een speciale regeling gaat hij nu vervroegd naar de peuterspeelzaal, waar hij ongetwijfeld grote sprongen zal maken.

Home-Start helpt!
Alle ouders lopen in de opvoeding van hun kinderen tegen vragen en/of problemen aan. Vaak weten zij zelf tot een oplossing te komen, maar wat als je wel een steuntje in de rug kunt gebruiken? Home-Start helpt door opvoedondersteuning te bieden aan gezinnen met kinderen tot en met twaalf jaar. Deze ondersteuning is gebaseerd op vier uitgangspunten:

Vraaggericht: de vraag van de ouders staat altijd centraal
Empowerment: doel is de ouders in hun kracht te zetten, zodat zij het ook zelf kunnen
Tijd & Aandacht: één keer per week loopt een vrijwilliger een dagdeel mee in het gezin
Gelijkwaardigheid: de vrijwilliger staat echt naast de ouders

De vrijwilligers van Home-Start hebben alle­maal een basistraining van zes dagdelen gevolgd en beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Afhankelijk van de vraag loopt een vrijwilliger enkele maanden tot twee jaar mee in het gezin. Daarbij wordt altijd gekeken welke vrijwilliger het best bij de vraag en het gezin past.

Kunt u wel wat ondersteuning bij de opvoeding van uw kind(eren) gebruiken? Neem dan contact op met Paulien Zandbelt, ­coördinator Home-Start Raalte, telefoon:
06 – 10 35 25 58 of mail: home-startraalte@wijz.nu. Zij komt dan persoonlijk langs om kennis te maken en uw vraag te bespreken om vervolgens dat nodige steuntje in de rug te bieden.

Door Redactie

Geef een reactie