Sinds 1 april 2020 is Hanneke Beeren de nieuwe coördinator van De Cirkel, terminale zorg. Zij is de opvolgster van Riek Martens die in april, na 15 jaar bij De Cirkel te hebben gewerkt, afscheid heeft genomen.

Hanneke vertelt:
“Ik ben 52 jaar en woon met mijn man Paul sinds anderhalf jaar in Olst. Daarvoor hebben we ruim 20 jaar in Raalte gewoond. Ik ben dus vertrouwd met de regio. We hebben twee fantastische dochters, Emma en Loes, die ook beiden in de zorg werken.Zou de liefde voor de zorg misschien in de genen zitten?”

Hanneke heeft 23 jaar in het Deventer Ziekenhuis gewerkt, eerst in de zorg en vervolgens als manager van de afdeling cardiologie. Het was voor haar een fijne tijd en ze heeft veel ervaring opgedaan in beide functies.

Waarom heb je voor De Cirkel gekozen?
“Na 23 jaar wilde ik toch nog een overstap maken naar een andere vorm van zorg. Een coördinerende functie in de palliatieve zorg had al mijn interesse. Ik was bezig mij te oriënteren in de regio om erachter te komen waar de mogelijkheden liggen. Op dat moment zag ik de vacature van De Cirkel, waarvoor zowel verpleegkundige als managementvaardigheden werden gevraagd. Dat was de trigger! Die combinatie zocht ik. Bovendien heb ik een sterke binding met Raalte. De keuze was dus snel gemaakt. Moment, plek, passende functie: daar ga ik voor.”

In de sollicitatieprocedure blijkt er een klik te zijn met de mensen en de werkomgeving. Het resultaat: Hanneke kan op 1 april 2020 starten als coördinator.

Jij volgt Riek Martens op, de pionier van de zorg in het hospice in Raalte
“Riek is vanaf het begin, in 2005, betrokken geweest bij de opzet van het hospice destijds aan de Oude Molenweg. Ik heb een goed beeld gekregen hoe 5 jaar geleden de overstap naar de nieuwbouw is gegaan. En hoe daarbij de zorg thuis en in het hospice tot een harmonieus geheel is samengevoegd. Ik vind dat Riek en Paulien samen met de vele vrijwilligers iets geweldigs hebben neergezet. Het is een voorrecht dat ik nog ben ingewerkt door Riek, natuurlijk samen met Paulien.”

Een nieuwe start en dan corona…!
“Ik ben er volledig ingegaan en heb alles opgepakt wat er op me afkwam. Alle coronamaatregelen waren al in gang gezet. Er was nog wel enige onduidelijkheid en een beetje onrust bij iedereen, maar geleidelijk is de aangepaste werkwijze gaan landen.

Verder heb ik van de nood een deugd gemaakt. Alle officiële bijeenkomsten waren vervallen en op het hoogtepunt van de coronatijd was het aantal gasten beperkt. In de tijd die vrij kwam, ben ik overal ingedoken en heb in korte tijd veel informatie tot me kunnen nemen. Én er was tijd om met de meeste vrijwilligers individueel kennis te maken. Iets wat ik heel belangrijk vind.”

Wat betekent corona voor de zorg in het hospice?
“Het is vooral moeilijk voor de gasten en de familie. De tijden en regels voor het bezoek zijn aangepast, zodat er zo weinig mogelijk beweging is in huis. De huiskamer is niet in gebruik, terwijl de ontmoetingen daar juist zo kenmerkend zijn voor het hospice.

Het aan banden leggen van het bezoek én de 1,5m maatregel zijn zaken die het hospice eigenlijk niet wil. Het druist in tegen wat je als hospice wilt zijn. Dit geldt ook voor de vrijwilligers. Zij willen een warme en respectvolle omgeving bieden. Nabij zijn en contact maken is daar onlosmakelijk mee verbonden.

De vrijwilligers pakken dit heel goed op en geven binnen de regels toch de persoonlijke zorg.”

Hanneke vertelt dat sommige vrijwilligers de keuze hebben moeten maken even niet ingezet te worden om zichzelf of naasten te beschermen. Collega-vrijwilligers hebben dit met elkaar voortvarend opgepakt. Het rooster van zorg voor de gasten kwam altijd rond. Wat een geweldige groep mensen!

Corona en de zorg thuis
Bij de zorg thuis moeten uiteraard ook alle corona-regels worden nageleefd en ook daar was het wennen. Het betreft hier een groep vrijwilligers die er alles voor over heeft om een hulpvraag in de thuissituatie tijdens een terminale levensfase te ondersteunen waar mogelijk.

“We moeten erop kunnen vertrouwen dat de situatie thuis geheel veilig is. Bij twijfel wordt er via de huisarts gevraagd of de cliënt en familie getest kunnen worden. De coördinator of intaker van De Cirkel gaat altijd zelf naar het huisadres voor de intake en schat de situatie in. We gaan ervan uit dat we nog geruime tijd rekening moeten houden met corona. We zullen zo goed mogelijk inspelen op de richtlijnen van de overheid en het ‘eigene’ bewaken.”

De ambities van Hanneke m.b.t. de zorg door De Cirkel
“In de startfase van deze boeiende, complexe taak is mijn eerste uitdaging dat alle radertjes goed draaien en dat er een goede samenwerking is tussen thuiszorg-organisaties, de huisartsen en de vrijwilligersorganisatie. Ik vind ik het belangrijk de kleinschaligheid van het ‘bijna-thuis-huis’ te bewaren en tegelijkertijd open te staan voor nieuwe ontwikkelingen, aansluiten bij de nieuwe generatie die gaat komen.”

En tot slot?
“Ik wil graag uitdragen dat De Cirkel er wil zijn voor iedereen in Midden-Salland die in de laatste levensfase ondersteuning nodig heeft. Lukt het niet in onze eigen organisatie dan wordt er meegedacht over een andere mogelijkheid.”

Nieuwe vrijwilligers
“Ik kan het niet genoeg benadrukken: er is continue behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Met name in de zorg thuis. Maar ook in het hospice. Zonder vrijwilligers is er geen terminale zorg. Wanneer je belangstelling hebt voor dit bijzondere werk, neem dan gerust contact met ons op. In een persoonlijk gesprek kunnen we de verwachtingen over en weer helder krijgen.”

Voor meer informatie: www.decirkelraalte.nl

Door Redactie