Het kruispunt van de Klipperweg en de Kaagstraat op bedrijventerrein De Zegge in Raalte wordt opnieuw ingericht. Het doel van de herinrichting is om de veiligheid, vooral voor fietsers, te vergroten. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken, het kruispunt is in die periode afgesloten voor alle verkeer.

Op dit moment maken fietsers en gemotoriseerd verkeer op het kruispunt gebruik van hetzelfde wegvak. Dat verandert. Ter hoogte van het kruispunt komt een fietspad naast de weg.

Op het kruispunt worden bovendien middengeleiders op de weg geplaatst. Die geleiders hebben als doel om de snelheid, waarmee verkeer het kruispunt nadert, omlaag te brengen.

De werkzaamheden vinden van 5 tot en met 23 juni plaats. Tijdens die periode is het kruispunt afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld die het verkeer over de Tjalkstraat leidt.

Verkeeragenda

De aanpak van het kruispunt van de Klipperweg en de Kaagstraat is onderdeel van de verkeersagenda van de gemeente Raalte. In de verkeersagenda staat omschreven wat de gemeente doet op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid.

Bekijk de verkeersagenda op www.raalte.nl/verkeersagenda.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie