Het is voorjaar en de bladeren verschijnen weer aan de bomen, zo ook aan de 27.000 eiken in de gemeente Raalte. Het jonge eikenblad vormt een heerlijk maal voor eikenprocessierupsen die rond deze tijd uit hun ei kruipen. Vol gevreten knappen zij vier keer uit hun vel om zich vervolgens in een huid vol haren te hullen. Helaas kunnen deze brandharen bij mensen irritatie van de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. “We bestrijden de eikenprocessierups op verschillende manieren. Zo proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken”, vertelt Wendy Busscher, regisseur groen en spelen van de gemeente Raalte.

Preventieve behandeling
“Op plekken waar veel mensen komen, behandelen we gemeentelijke eiken preventief. Dit doen we met bacteriepreparaat of nematoden (aaltjes). In de praktijk betekent dat dat we een groot deel van alle gemeentelijke eiken binnen de bebouwde kom behandelen. In het buitengebied behandelen we eiken langs (hoofd)schoolroutes en rond kinderdagverblijven, begraafplaatsen en dagbestedingen. Ook nemen we de eiken die dit jaar gesnoeid moeten worden mee.”

“De preventieve behandeling vindt grotendeels in april plaats en moet precies op het juiste moment gebeuren. Licht, temperatuur, wind en regen spelen daarbij een grote rol. De behandeling met nematoden vindt bijvoorbeeld ’s nachts plaats. Woon je in een straat met veel eiken? Dan kan je geluidoverlast ervaren. Via onze website en social media kanalen houden we je hiervan op de hoogte.”

Natuurlijk evenwicht
Daarnaast krijgt natuurlijke bestrijding steeds meer aandacht in de gemeente Raalte. Wendy: “Ons doel is om een natuurlijk evenwicht te ontwikkelen tussen de eikenprocessierups en haar natuurlijke vijanden. Zij eten de eikenprocessierups op en helpen zo de overlast te verminderen. Voorbeelden van natuurlijke vijanden zijn koolmezen, pimpelmezen, boomklevers en vleermuizen. Er zijn echter meer natuurlijke vijanden nodig om dat evenwicht te creëren en dat kost tijd.”

“Om ze aan te trekken hangen we onder andere nestkastjes in het buitengebied op en zaaien we groenstroken en geschikte bermen in met bloemenmengsels. Ook investeren we de komende jaren in de aanleg van meer afwisselend groen, de aanplant van verschillende bomensoorten en extensief maaibeheer om de biodiversiteit te bevorderen.” Als inwoner kun je ook zelf een bijdrage leveren om de overlast te beperken. Maak je tuin bijvoorbeeld groener en trek zo meer natuurlijke vijanden van de rups aan.

Onderzoek en nieuwe pilots
“We houden de effecten van de natuurlijke bestrijding nauwkeurig in de gaten. De vrijwilligers van de werkgroep Groene Agenda helpen ons hierbij. Daar zijn we erg blij mee. Door de resultaten te monitoren kunnen we steeds effectiever te werk gaan. Ook starten we elk jaar nieuwe pilots. Dit jaar doen we een proef met vlinderfilterkasten waarin oude eikenprocessierupsnesten worden geplaatst waar al natuurlijke vijanden in zitten, zoals de sluipwespen. Zo werken we stapje voor stapje aan het natuurlijk evenwicht en proberen we een oplossing te vinden voor het probleem. Dat doen we niet alleen, maar samen met provincie Overijssel, Overijsselse gemeenten, waterschappen, grootgrondbezitters en de GGD.”

Meer informatie
Is er ondanks de preventieve bestrijding toch sprake van overlast van de eikenprocessierups? Dan zuigt de gemeente de nesten op drukbezochte locaties indien nodig weg. “Meldingen kunnen gemaakt worden via www.raalte.nl/eikenprocessierups. Je vindt daar ook meer informatie over de eikenprocessierups, de verschillende maatregelen en een bestrijdingskaart. Ook hebben we de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.”

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16, 8101 AC Raalte
t 0572 – 347799
e info@raalte.nl
i www.raalte.nl 

 

Door Redactie

Geef een reactie