Voor inwoners die een goed idee hebben, maar niet beschikken over de juiste middelen om dat uit te voeren, vindt op vrijdag 17 november het FondsenFestival plaats. In een wereld waar goede ideeën vaak struikelen over financiële obstakels, kan het FondsenFestival in Dalfsen als ontmoetingspunt voor initiatiefnemers en fondsen dienen.

Brigitte Coté is regio-adviseur van VSBfonds, één van de aanwezige fondsen: “Als cultureel en maatschappelijk fonds ontmoeten wij graag initiatiefnemers die zich inzetten voor een sociale, creatieve en inclusieve samenleving. We kunnen hen financiële steun bieden, maar ook meedenken of doorverwijzen naar andere partijen die kunnen helpen. Het FondsenFestival Overijssel is voor initiatiefnemers de ideale manier om met verschillende fondsen in gesprek te gaan en je mogelijkheden rondom fondsenwerving te verkennen. Zo werken we samen aan meer betrokken buurten in Nederland!”

Workshops

Naast het ontmoeten van verschillende fondsen, waarmee men ook gericht kan speeddaten, kunnen bezoekers meerdere workshops volgen. Tijdens de workshops leren bezoekers hoe zij een perfect projectplan schrijven, krijgt men tips van fondsen hoe het beste een subsidie aan te vragen én komen bezoekers alles te weten over crowdfunding of het schrijven van een eigen communicatieplan. Er is ook een markt waar bezoekers kunnen spreken met fondsen, initiatievencoaches, ervaren bewonersinitiatieven en andere partijen die initiatiefnemers verder kunnen helpen.

Organisatie

Het FondsenFestival in Overijssel wordt georganiseerd door VSBfonds, Oranje Fonds, SamenSpeelFonds, Twents Noabers Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en de Haëlla Stichting en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

“Inwoners ontwikkelen samen de mooiste initiatieven. Zij weten zelf het beste hoe zij hun omgeving aantrekkelijk willen houden of maken. Om deze inwoners te helpen hebben wij in elke regio initiatievencoaches. Met veel kennis, een groot netwerk en de vele initiatieven die zij spreken, helpen zij inwoners hun initiatief te realiseren. Het FondsenFestival is een mooie gelegenheid voor mensen om in contact te komen met alle partijen die hun initiatief verder kunnen helpen”, vertelt gedeputeerde Tijs de Bree.

Het festival vindt plaats in Trefkoele+ in Dalfsen van 13.30 tot 18.00 uur op vrijdag 17 november.

Meer informatie over het FondsenFestival staat op Verwijst naar een andere website www.overijssel.nl/fondsenfestival.

Hier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden.

Bron: provincie Overijssel 

Door Redactie

Geef een reactie