Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Door corona gaat dit er anders uitzien dan dat we gewend zijn. Elke stem telt, dus ook in deze tijd zorgt de gemeente Raalte ervoor dat iedereen kan stemmen. Er zijn dit jaar daarom extra mogelijkheden om je stem uit te brengen. 

Net als bij elke verkiezing is het mogelijk om op de verkiezingsdag (woensdag 17 maart) tussen 7:30 uur en 21:00 uur uw stem uit te brengen. Daarnaast kunt u ook een volmacht geven. Dit betekent dat u iemand anders voor u laat stemmen. Bijvoorbeeld wanneer u corona gerelateerde klachten heeft.  Dit kan via uw stempas of via een machtigingsformulier. Degene die u machtigt moet kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing. De gemachtigde mag uw stem alleen ­tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Vervroegd stemmen
Normaal gesproken is er in Nederland één ver­kiezingsdag waarop u als kiezer uw stem mag uitbrengen. Dit jaar wordt het anders: er kan namelijk op drie dagen gestemd worden. Een beperkt aantal stem­bureaus gaat ook op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart tussen 07:30 en 21:00 uur open voor het vervroegd stemmen. Dit is bedoeld voor kiezers die tot de risicogroep behoren. 

Waar kunt u vervroegd stemmen?

 • Het gemeentehuis (raadzaal) in Raalte 
 • Gemeenschapscentrum Elkerlyck in Luttenberg
 • Kulturhus Trefpunt in Heeten
 • Café de Hoppe in Broekland
 • Dorpshuus Heino in Heino

Briefstemmen voor 70+
Bent u ouder dan 70 jaar? Dan is het dit jaar mogelijk om per brief te stemmen. U hoeft dan niet naar het stembureau te komen. Het briefstembiljet verstuurt u per post naar de gemeente Raalte. Ook kunt u het briefstembiljet bij het briefstembureau op het gemeentehuis inleveren. Dit kan van 10 maart tot en met 16 maart tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en op 17 maart van 7:30 uur tot 21:00 uur. Liever niet per brief stemmen en uw stem op een stembureau uitbrengen? Bij het briefstem­biljet ontvangt u ook een stempluspas, waarmee u op een stembureau terecht kunt. 

Coronamaatregelen op de stembureaus
Op de stembureaus worden de maatregelen volgens de RIVM-richtlijnen gehanteerd. Dit geldt zowel voor u als kiezer als voor de stembureauleden. Zo kunt u veilig stemmen én werken op het stembureau. Dit zijn de aanpassingen op de stembureaus: 

 • Er zijn looproutes, spatschermen en een aparte in- en uitgang. 
 • Bij de in- en uitgang staan zuilen met handdesinfectiemiddel. Wilt u uw handen bij binnenkomst en vertrekt ontsmetten?
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht. 
 • Iedere kiezer krijgt dit jaar een eigen ‘rode potlood’ om te stemmen. 
 • Er is een extra stembureaulid die ervoor zorgt dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt en er niet te veel kiezers op het stembureau zijn. 
 • De stemhokjes en de tafels van de stembureau­leden worden regelmatig schoongemaakt.

 

Gemeente Raalte
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
0572 – 347799
info@raalte.nl
www.raalte.nl 

Door Redactie