Verbeeldende beelden natuur en landbouw

Grondeigenaren in Overijssel die bos aan willen aanleggen kunnen gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling ‘Meer bos in Overijssel’. Er is budget voor 150 hectare nieuw bos. De kosten voor het inrichtingsplan, plantmateriaal en aanleg worden met de subsidie vergoed. Dat geldt ook voor de waardevermindering van grond. De provincie heeft voorkeursgebieden aangewezen voor nieuwe bos. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het perceel in een voorkeursgebied liggen.

Geïnteresseerde grondeigenaren moeten, voordat ze een subsidieaanvraag in dienen, eerst een pre-toets door de provincie laten uitvoeren op basis van kadastrale informatie, oppervlakte en type bos. Daarmee wordt bepaald of het past in de regeling en het ook zin heeft om een aanvraag in te dienen.

Om erachter te komen of een perceel in een potentieel nieuw bosgebied ligt kan een digitale kaart geraadpleegd worden via www.overijssel.nl/subsidie.

3.900 hectare nieuw bos

Met de subsidieregeling zet Overijssel nieuwe stappen in het aanleggen van bos, houtwallen en erfbos in het kader van haar bossenstrategie. Rijk en de provincies hebben in 2020 een bossenstrategie gemaakt. Binnen tien jaar moet dat in Nederland 37.000 hectare extra bos opleveren; dat is tien procent meer bomen. In 2030 moet dat in Overijssel leiden tot 3.900 hectare extra bosgebied. Een deel daarvan, 1.400 hectare, is compensatie voor de kap van bomen in Natura 2000-gebieden.

Ontspannen en recreëren

“Met de subsidieregeling stellen we grondeigenaren die bos willen aanleggen in staat om dat ook echt te doen”, zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. “De komende jaren zien inwoners van Overijssel dat er nieuwe bomen bijkomen. Dat is goed voor de natuur in de provincie maar ook voor de aanpak van de klimaatverandering door vastlegging van CO2. Ook is bos belangrijk voor ons welzijn. Veel inwoners genieten van een mooi landschap met bos en bomen waar ze kunnen ontspannen en recreëren.”

‘Iedereen een boom’

In Overijssel liep al wat langer de campagne ‘Iedereen een Boom’. Deze campagne heeft als doel om 1,1 miljoen extra bomen te planten. Ook deze campagne is onderdeel van de bossenstrategie. Meer informatie is te vinden op: Bossenstrategie – Provincie Overijssel

Door Redactie

Geef een reactie