De laatste jaren laat Nederland een toenemend aantal woningbranden zien, een kwestie die momenteel onder de loep wordt genomen door Brandweer Nederland. Deze opwaartse trend in brandincidenten is reden om te onderzoeken hoe de cijfers zich ontwikkelen in de regio Salland.

Op maandelijkse basis publiceert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) de Kerncijfers Incidenten, in opdracht van de veiligheidsregio’s. Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de brandweer.

Landelijk Overzicht

In heel Nederland werden in 2022 in totaal 153.872 incidenten geregistreerd. Dit omvat niet alleen brandmeldingen, maar ook alle situaties waarbij de meldkamer brandweereenheden heeft ingezet. Dit kan met of zonder spoed zijn geweest. Het totaal aantal keren dat de brandweer uitrukte, bedroeg 49.025. Deze uitrukken betroffen situaties waarin brand primair aanwezig was, of waarbij een explosie resulteerde in brand. Duidelijk is dat er een opvallende stijging te zien is in deze cijfers. In 2018 werden de brandweerlieden 40.640 keer op pad gestuurd. Sinds dat jaar, met een enigszins geringe daling in 2021, is er jaarlijks een stijging merkbaar.

Situatie in Salland

Ook in Salland is een stijgende lijn zichtbaar, zij het bescheiden. In Raalte waren er in 2018 56 incidenten, terwijl dit in 2019 afnam tot 52. In 2020 was er een lichte stijging van 2 brandincidenten en in 2021 volgde nog een kleine toename. De cijfers van vorig jaar tonen dat er 58 brandincidenten waren. Tot nu toe zijn er dit jaar 34 geregistreerd.

In gemeente Olst-Wijhe vertonen de cijfers wat schommelingen. Van 39 brandincidenten in 2018 naar 33 in het daaropvolgende jaar. Na 35 in 2020 daalde het tot 29 in 2021. Opmerkelijk was echter de bijna verdubbeling vorig jaar, met 50 incidenten. Tot op heden staat de teller in Olst-Wijhe dit jaar op 19.

In Deventer, met een hoger inwonersaantal dan Raalte en Olst-Wijhe, waren de aantallen logischerwijs hoger. Met 283 brandincidenten in 2018 en 247 in 2020 bevestigde dit de trend. Hoewel de cijfers in 2019 en 2021 iets lager waren, vertoonde vorig jaar een stijging met 307 incidenten. Het totale aantal brandincidenten staat momenteel op 150 dit jaar.

Door Redactie

Geef een reactie