De start van de werkzaamheden aan de provinciale weg N337 bij Olst en Den Nul in het najaar van 2023 loopt een vertraging op van minimaal een jaar. Oorzaak is de stikstofuitstoot als gevolg van de werkzaamheden. Het verkrijgen van de vergunningen kost meer tijd dan gedacht. 

De Rijksstraatweg (N337) in Olst en Den Nul is toe aan groot onderhoud. Ook wil de provincie Overijssel de weginrichting veiliger maken. De start van Fase 1 van deze werkzaamheden is nu gepauzeerd.

Stikstof zorgt voor vertraging

Stikstof speelt landelijk een grote rol bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en leidt regelmatig tot vertraging of uitstel van projecten. Het krijgen van de nodige vergunningen voor de aanleg van de nieuwe rotonde bij De Meente, de herinrichting van de Rijksstraatweg in de bebouwde kom van Den Nul en de aangepaste oversteek bij de Veerweg in Olst is een uitdaging.

Omdat het groot onderhoud en de herinrichting van de weg niet mogen leiden tot een verhoogde uitstoot van stikstof op Natura2000-gebieden is nu nog niet duidelijk op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Naar verwachting wordt in april 2024 bekend wat de mogelijkheden zijn om te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden van de stikstofwetgeving. Dan wordt ook de planning van de vier onderdelen van fase 1 van het project N337 duidelijk.

Ondertussen onderzoekt de provincie ook wat de gevolgen kunnen zijn, wanneer het niet lukt om de benodigde stikstofvergunningen te verkrijgen. Dat is vooral belangrijk voor het behoud en de verbetering van de verkeersveiligheid in Olst en Den Nul. Ook wordt gekeken op welke wijze het parkeerterrein van Abbott in Olst in dat geval het beste bereikbaar kan worden gemaakt.

Fase 1 van de werkzaamheden

De werkzaamheden van het project N337 bestaan uit de volgende vier onderdelen:

1. Het vernieuwen van het asfalt op wegvakken van de N337 tussen rotonde De Kneu in Olst en de bebouwde kom van Den Nul.

2. Het uitvoeren van groot onderhoud in de bebouwde kom van Olst en het doorvoeren van een aantal verbeteringen bij het kruispunt Veerweg-Rijksstraatweg in Olst.

3. De aanleg van een rotonde bij kruispunt De Meente-Rijksstraatweg in Olst.

4. De herinrichting van de Rijksstraatweg in de bebouwde kom van Den Nul.

Kijk voor meer informatie over het project N337 op www.overijssel.nl/N337zwolleolst.

Door Redactie

Geef een reactie